Zdarma a celoročně jsou přístupné zahrady Anežského kláštera

Klášterní zahrada s monumentálními skulpturami
Klášterní zahrada s monumentálními skulpturami

Bývalý klášter klarisek a minoritů a první konvent klarisek v Záalpí. Anežský klášter, patří k nejvýznamnějším gotickým stavbám Prahy.

Ve 30. letech 13. století ho založila přemyslovská princezna Anežka Česká spolu se svým bratrem králem Václavem I. Do nově zbudovaného kláštera záhy vstoupila a žila tam v čele řeholní komunity až do smrti. Zahrady kláštera byly zrekonstruovány před dvěma lety. Společně s přízemím kláštera si je můžete prohlédnout zdarma.

Přízemí areálu zaujímá prohlídkový okruh věnovaný historii dvojkláštera a jeho zakladatelce. Součástí okruhu je také lapidárium v konventu klarisek a menších bratří (ambit). Zahrnuje soubor architektonických fragmentů z doby výstavby kláštera, zakládacích desek oltářů a náhrobních kamenů. Celoročně jsou přístupné také obě klášterní zahrady s prohlídkovým okruhem architekturou kláštera a sochařskými díly předních českých umělců.

Dlouhodobá expozice, nazvaná Středověké umění v Čechách a střední Evropa 1200–1550, umístěná v patře klášterního komplexu, prezentuje na více než dvou stech exponátech z oboru malířství, sochařství a uměleckého řemesla proměny formy a funkce výtvarného díla během tří staletí.

Areál Anežského kláštera díky podpoře grantu z Islandu, Lichtenštejnska a Norska prošel v letech 2015 a 2016 sadovnickými, stavebními a restaurátorskými úpravami. V zahradách si každý najde svůj kout, děti si s oblibou hrají v domečku od Františka Skály, ve stínu lípy si můžete číst knihu, na jiném místě obdivovat sochařská díla. V areálu funguje kavárna.

Zahrady jsou otevřeny celoročně, od dubna do září od neděle do čtvrtka od 10 do 22 hodin, v pátek a v sobotu od 10 do půlnoci. Od října do března od 10 do 18 hodin. Prohlídkový okruh interiérem kláštera je k dispozici celoročně mimo pondělí od 10 do 18 hodin. 

Anežka Přemyslovna, neboli svatá Anežka Česká byla svatořečena 12. listopadu 1989 papežem Janem Pavlem II.