Vily na „desítce“ zažily herce, spisovatele i umělce

Vila Miroslava Horníčka a Lubomíra Lipského
0:00
/
0:00

Vinohrady, to není pouze Praha 2, ale také Praha 3 a 10. Právě na „desítce“ si můžete prohlédnout mnoho zajímavých staveb, ve kterých žili neméně zajímaví lidé.

„Procházíme okolo vily Miroslava Horníčka a Lubomíra Lipského z počátku 20. let 20. století od architekta Tomáše Pražáka a stavitele Pavla Moravce. Naproti staré vinohradské vozovně tramvají,“ ukazuje historik umění Jiří Slavík. Hned za rohem, v Benešovské ulici si nechala postavit vilu Gabriela Preissová, dramatička a spisovatelka, představitelka realismu a dramaturgyně Národního divadla. Míjíme funkcionalistickou vilu v Říčanské ulici, ve které žil Ota Pavel (a dnes tu sídlí jedna komerční rozhlasová stanice). Pohlédneme do oken bytu a ateliéru v Hradešínské ulici, kde pracoval „fotograf něžné krásy“ Taras Kuščynskyj a procházku zakončíme u nárožní vily architekta Františka Alberta Libry.

Vila Miroslava Horníčka a Lubomíra Lipského – poč. 20. let 20. století, arch. Tomáš Pražák a stavitel Pavel Moravec, Hradešínská 70, naproti staré Vinohradské vozovně tramvají

Vila Preissových – hned za rohem ve svahu, Benešovská ulice

Vila Oty Pavla a Jana Krejčího, funkcionalistická, Říčanská 3

Taras Kuščynskyj – byt a ateliér, Hradešínská 49

Vlastní nárožní vila architekta Františka Alberta Libry, Hradešínská/Chorvatská 32 (doporučujeme projít jeho vily v Kolonii svobody z počátku 20. let 20. století v ulici Na Šafránce)

Byt a ateliér fotografa něžné krásy Tarase Kuščynského byl v tomto domě
Nárožní vila architekta Františka Alberta Libry
03385204.jpeg