Tři pštrosi a historický kandelábr, to je Dražického náměstí

24. listopad 2017
Tři pštrosi jsou spíš reklamním štítem, než domovním znamením
0:00
/
0:00

Dražického náměstí najdete vpravo za Karlovým mostem. Až se budete blížit k Malostranské mostecké věži, za domem U Tří pštrosů, zahněte doprava a jste tam. Náměstí dominuje kandelábr z 19. století. Nepřehlédnete ani výše zmíněný dům, ve kterém prý majitel proklel svou marnotratnou manželku.

Od 17. století se prostor náměstí nazýval Uhelniště, býval tu trh s dřevěným uhlím. Od roku 1887 nese jméno po významném pražském biskupovi Janu IV. z Dražic (1301 - 1343). V jeho době byl přestavěn rozlehlý biskupský dvůr zasahující až do těchto míst.

A uprostřed náměstí stojí významná technická památka. Kandelábr. V Praze bylo v roce 1882 umístěno několik desítek stožárů veřejného osvětlení, takzvaných kandelábrů. 16 osmiramenných, 11 čtyřramenných a 55 tříramenných. Do dnešních dnů se dochovaly pouze dva osmiramenné, na Hradčanském náměstí a v Loretánské ulici, a jeden čtyřramenný, právě na Dražického náměstí. Je dílem sochaře Eduarda Veselého a architekta Aleše Linsbauera. Vyroben byl v Komárovských železárnách. Kdysi světlo v kandelábrech rozžínal lampář. Párkrát do roka to dělá i v současnosti.

Dům U Tří pštrosů je renesanční stavba, která vznikla ve dvou etapách během 16. století. Ve stoletích následujících byla přestavěna a upravena. Zbytky malované fasády od Daniela Alexia z Květné pocházejí z počátku 17. století. Tři pštrosi zde vyobrazení nejsou klasickým domovním znamením, ale spíš reklamním štítem. Majitel Jan Fux byl totiž profesí pernař, zhotovoval ozdoby z peří cizokrajných ptáků. A prý měl marnotratnou manželku. Když měla dost šperků a drahých šatů, projevila přání vlastnit pštrosa. Pak chtěla i druhého a zanedlouho třetího. To už manžela rozzlobilo a prohlásil: Kéž by ses tím třetím pštrosem stala sama! A ráno po domě běhali tři pštrosi...

Dražického náměstí
Vpravo dům U Tří pštrosů se zbytky malované fasády
Malostranská mostecká věž