TABLETA

23. říjen 2003
r_2100x1400_regiony.png

Jsme v období, kdy jsou aktuální slova prášek, tableta a pilulka. Řekněme si tedy dnes něco o jazykovém zákulisí těchto tří výrazů. Tableta či tabletka je podle Slovníku spisovného jazyka českého "lisovaný přípravek (z práškovité hmoty), zpravidla okrouhlého tvaru" a může, ale nemusí to být lék, také třeba suchý líh se prodává v tabletách. V souvislosti s pilulkou slovník slovo lék uvádí hned na prvním místě definice: "Lék v podobě kuličky uhnětené z tvárlivé hmoty." Pokud jde o prášek, slovo lék se objevuje v popisu třetího z celkem čtyř významů tohoto slova uváděných slovníkem: "Určité množství léčiva podívané původně v podobě rozmělněné hmoty, nyní zpravidla jako pilulka."

Takže rozdíly mezi těmi třemi pojmenováními jsou v tom, že tabletka má okrouhlý tvar, pilulka je kulička a prášek byl původně v sypké podobě, dnes tak ale souhrnně říkáme i tabletkám, pilulkám a dalším tvarům léků. Lékům se prášky říká až od 19. století, do té doby se užívalo pro tento druh medikamentů slovo prachy. Byly to sušené a drcené léčivé rostliny a koření, ale také látky dnes překvapivé. Ve starých textech se totiž můžeme dočíst, že nemocným se dávaly polykat "prachy vápna nehašeného", "prachy z kostí volových" a dokonce i "prachy z tlučeného skla". O původu slova prášek jsem mluvil poměrně nedávno, když jsem probíral výraz prachy ve významu peníze. Stručně: ta slova mají indoevropský původ v základu pers-. To znamená, že do jejich příbuzenstva patří i slova pršet, prskat, prašivina a prsť, která mají stejný základ.

Výrazy tableta a pilulka jsou přejaté. Oba se k nám dostaly přes němčinu z latiny, přičemž tableta ještě udělala zajížďku přes francouzštinu. Latinské slovo tabula znamená prkno, deska, z něho vzniklo francouzské tableau, jehož zdrobnělina zní tablette, což pak v nezměněné podobě přejali Němci a od nich my. Tableta je tedy vlastně destička, prkýnko, tabulka. Ano, do příbuzenstva patří slova tabulka, tabule, tablo a třeba table-tenis, tedy tenis na desce, my říkáme stolní tenis.

Také pilulka má v běžném jazyce příbuzné, možná překvapivější než tableta. Do stejné rodiny totiž patří i peloton a depilace. Ale popořadě: Latinské pilula je zdrobnělina od pila, koule, míč. Ze stejného zdroje je i francouzské peloton, které znamená skupina, hlouček, klubíčko, dnes především skupina cyklistů jedoucích pohromadě. Peloton je zdrobnělina od pelote, klubko, která vznikla z latinského pila, míč. A míč se latinsky jmenuje pila, protože původně se míče vyráběly z chlupů, latinsky pilus. Čímž jsme se dostali ke spojení depilace, tedy odchlupení, a pilulky, léku ve tvaru míčku, který dostal své latinské jméno podle toho, že první míče se dělaly z chlupů.

Spustit audio
autor: Michal Novotný