STRDÍ

r_2100x1400_regiony.png
11. duben 2002
r_2100x1400_regiony.png
Naši politici, jak teď před volbami propadli nacionalismu, jsou prý schopni převléct se za praotce Čecha, vylézt na Říp a tvrdit, že před sebou vidí zemi oplývající mlékem a strdím. Ano, každý Čech bezpečně ví, že praotec Čech mluvil z Řípu o mléku a strdí. Tedy, abych byl přesný, většina Čechů ví, že žádný praotec Čech neexistoval, že se o něm jen píše v Jiráskových Starých pověstech českých, a tak musím své tvrzení opravit v tom smyslu, že každý Čech četl v Jiráskových Starých pověstech českých o praotci Čechovi, kterak mluvil o mléku a strdí. Málokdo ovšem ví, co je to to strdí.

Což si řekneme a o původu tohoto starého slova také promluvíme, ale nejprve vám sdělím informaci, která je tak senzační, že mi ji zcela jistě nebudete věřit. V Jiráskových Starých pověstech českých se nikde, na žádném místě nepíše, že praotec Čech mluvil z hory Říp o mléku a strdí. Opravdu. Nepíše. Nikde. Většina z vás se o tom může teď hned přesvědčit, Staré pověsti české bývají skoro v každé české domácnosti. Jak k tomuto zcela všeobecnému českému bludu došlo, netuším. Sám jsem si také dlouho myslel, že jsem o mléku a strdí ve Starých pověstech českých vlastníma očima četl. Nečetl, protože nemohl, nic takového tam není. Možná to všechno vzniklo v souvislosti s tím, že obrat ?země oplývající mlékem a strdím? se jako obraz země zaslíbené, jakéhosi ráje na zemi vyskytuje v Bibli, v druhé knize Mojžíšově. Do takové země zamíří na pokyn Hospodinův Mojžíš s Izraelskými, když je vyvedl z egyptského zajetí. A protože praotec Čech zavedl Čechy také do země zaslíbené, nějak se to spojilo. Ale ještě jsem pořád neřekl, co je to to ve Starých pověstech českých se nevyskytující strdí. Jedním slovem med. Biblická země zaslíbená a od té doby všechny země zaslíbené mají oplývat mlékem a medem. Původní slovo prý znělo stred a bylo to femininum, tedy ta stred, bez té strdi. Z druhého pádu slova stred snad později vznikla varianta strdí. Podobné slovo pro med existovalo ve všech slovanských jazycích, ale ve všech už bylo stejně jako v češtině zapomenuto. Úplný původ má podle některých odborníků indoevropský, podle jiných praevropský; druhá varianta by znamenala, že takové pojmenování medu naši indoevropští předkové převzali od původních obyvatel Evropy. Mimochodem, slovo med je určitě indoevropské ? med tedy lidé znali, jedli a v podobě medoviny patrně i pili prakticky od nepaměti.

Dotazy, připomínky a náměty mi můžete psát na novou e-mailovou adresu mnovotny@rozhlas.cz

Spustit audio
autor: Michal Novotný