Soutěž o vstupenky do kina Světozor na Vesmírnou odyseu

22. září 2017
pasáž Světozor, Praha

Soutěž skončila. Výherci: Petra Schindlerová; Daniela Petrtýlová.

Festival Film a architektura provokuje diskuze o architektuře a urbanismu prostřednictvím projekcí autorských dokumentů, inovativních, experimentálních i hraných filmů. Přispívá k debatám mezi architekty, politiky a veřejností o podobě, potřebách a proměnách měst, nezbytných pro další rozvoj naší společnosti a díky vstřícnosti filmového média oslovuje nejširší publikum.

V roce 2017 naváže šestý ročník festivalu Film a Architektura na termín Dne architektury a uskuteční se od 30. 9. do 4. 10. 2017 v Praze a ve vybraných regionech.

Každý ročník tvoří program několik tematických sekcí, které podléhají kurátorskému výběru a rozšiřují povědomí o současné kvalitní architektuře, významných architektech a jejich tvorbě, stejně tak i o problematice vizí měst, sociálních a enviromentálních tématech. Více informací na filmarchitektura.cz

Soutěžíme o 2 x 2 vstupenky do kina Světozor na Vesmírnou odyseu od režiséra Stanleye Kubricka (3. října od 20:30 hodin).

Soutěžní otázka: V jakém roce byl vybudován pražský kinosál Světozor pod stejnojmennou pasáží?

a. 1918
b. 1948
c. 1968

První dva soutěžící, kteří zašlou správnou odpověď, dostanou 2 vstupenky do kina Světozor na Vesmírnou odyseu od režiséra Stanleye Kubricka (3. října od 20,30 hodin).

Odpověď na soutěžní otázku včetně svého jména a kontaktu zašlete na e-mail:
marketing.regina@rozhlas.cz

Soutěž trvá do vyčerpání výher.

Soutěž se řídí Pravidly pro účast v soutěžích ČRo Regina.

Každý účastník má nárok pouze na jednu výhru. Finanční plnění výher není možné.