Rudolf Blažek: V případě použití bilogických zbraní by masky byly asi zbytečné

Praha - znak

Magistrát má pro obyvatele Prahy 400 tisíc plynových masek. Na jejich údržbu dává ročně 7 milionů korun.

V případě ohrožení biologickými nebo chemickými zbraněmi by použití masek bylo téměř zbytečné. Proti proti těmto látkám existují speciální filtry. Na ty ale město nemá peníze. Podle radního pro bezpečnost a legislativu Rudolfa Blažka byly také bezpečnostní kryty stavěny pro úplně jiný druh války.

Praha

Odbor krizového řízení Magistrátu hl. města reagoval na rozvíjející se diskusi o zabezpečení civilní ochrany v Praze zveřejněním informace o zajištění civilní ochrany. Podle tohoto materiálu jsou v Praze různé kategorie krytů. Dělí se podle odolnosti a mj. podle objemu. Zvláštní kategorii tvoří metro. Mezi činnosti obyvatelstva při ukrytí podle materiálu patří: každý obyvatel by měl před odchodem z bytu do úkrytu upozornit na vzniklou situaci staré a nemocné sousedy, uhasit oheň, vypnout elektrické spotřebiče, zavřít přívod plynu a vody v domě. Poté by měl zavřít všechna okna a byt uzamknout. S sebou do úkrytu si je potřeba vzít příruční zavazadlo, které by mělo obsahovat předměty osobní hygieny, léky, vhodné oblečení, jídlo a vodu na 2-3 dny, kapesní svítilnu, tranzistorové rádio, osobní doklady, cenné věci a případně prostředky individuální ochrany.

maska