Přepis: K věci Štěpánky Duchkové - rozhovor s Tomášem Jánem

29. září 2017
K věci Štěpánky DuchkovéK věci Štěpánky Duchkové
Jiří Koubek, starosta MČ Praha Libuš

Hostem byl v pátek 29. září ředitel Centra sociálních služeb Praha Tomáš Ján.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Hostem dnešního pořadu K věci je ředitel Centra sociálních služeb Praha Tomáš Ján. Dobrý den.

Tomáš JÁN, ředitel Centra sociálních služeb Praha
--------------------
Dobrý den.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane řediteli, letos vyhledalo pomoc v Centru sociálních služeb Praha kvůli domácímu násilí bez pár lidí skoro 3 tisíce. Je to o téměř 500 případů víc než loni. Čím si ten nárůst vysvětlujete?

Tomáš JÁN, ředitel Centra sociálních služeb Praha
--------------------
Tak, ten nárůst si vysvětlujeme tím, že lidé, kteří jsou napadeni, kde je to domácí násilí se už přestali bát a snaží se tu svojí situaci řešit.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jak se přestali bát? Co jim pomohlo, že se jich bojí míň než se jich bálo loni?

Tomáš JÁN, ředitel Centra sociálních služeb Praha
--------------------
O domácím násilí se dneska hovoří v televizi, v novinách se píše a lidé ztratili ten ostych, že jsou sami v tom. Že se to děje jenom u nich, ztratili zábrany a prostě začali to řešit.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jaký je nejobvyklejší příklad, je to nějaký opilý otec nebo rvačky kvůli nedostatku financí?

Tomáš JÁN, ředitel Centra sociálních služeb Praha
--------------------
Těch forem domácího násilí je celá řada. Je to ekonomické násilí, to znamená že ten partner, oni jsou totiž týraní i muži, takže říkám partner, je ekonomicky prostě fixován na toho druhého partnera. Je to sexuální násilí, je to týrání, fyzické napadání. Prostě je toho celá řada.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ale platí stále, že víc ohrožené jsou ženy?

Tomáš JÁN, ředitel Centra sociálních služeb Praha
--------------------
Ano. Procentuálně, když se to vyjádří, tak je to asi 70 % jsou týrané ženy. Potom 20 % jsou to muži a ten zbytek je mezigenerační domácí násilí.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
A co se týče těch mužů, jak žena týrá muže?

Tomáš JÁN, ředitel Centra sociálních služeb Praha
--------------------
Stejně jako žena, muž týrá ženu. Je to stejné fyzické napadání, ekonomická závislost, i ta sexuální.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Přibyly i nějaké nové druhy násilí?

Tomáš JÁN, ředitel Centra sociálních služeb Praha
--------------------
Řek bych, že ne, že domácí násilí prostě je stejné. Ty formy jsou, jsou pořád stejné, ale spíš dochází k navyšování počtu u toho mezigeneračního násilí.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
V Praze je čím dál víc cizinců. Ti to tady určitě nemají jednoduché, mnozí. I ti se na vás obracejí?

Tomáš JÁN, ředitel Centra sociálních služeb Praha
--------------------
Ano, i ti se na nás obrací. Máme i zkušené pracovníky, kteří hovoří anglickým jazykem, takže jsme schopni poskytnout službu i cizincům.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jak to chodí v tom vašem intervenčním centru? To tam ten člověk zavolá nebo tam přijde a řekne dobrý den, mě, uvedu příklad, mě bije manžel. Pomožte mi?

Tomáš JÁN, ředitel Centra sociálních služeb Praha
--------------------
Ano. Ano. Takhle to funguje, že ten týraný člověk se na nás obrátí. Buďto zavolá, že má tento problém, kolegové ho pozvou a začnou tu situaci řešit potom individuálně na místě. V případě, že je ochotný i ten agresor se zapojit do té psychoterapie, tak je přizván i on popřípadě mi ten pár potom můžeme odeslat do našich poraden pro rodinu manželství mezilidské vztahy. Nebo pokud tam je nějaká psychiatrická nebo psychologická zátěž, tak ho posíláme do našeho střediska Riaps a prostě spolupracujeme tak, aby se ten vztah urovnal, pokud je to jenom trošku možné. To je jeden případ. Druhej případ je, že policie, když týraná osoba zavolá policii, dojde k vykázání toho agresora ze společné domácnosti, tak je povinnost policie nás informovat a my potom kontaktujeme tu osobu týranou a začíná se s ní pracovat.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
A co v případě, že přijde k vám osoba, která o sobě tedy říká, že je týraná, ale ta druhá strana nechce spolupracovat.

Tomáš JÁN, ředitel Centra sociálních služeb Praha
--------------------
Tak, spolu, tak nastupuje psychoterapie individuální s tou týranou osobou a snažíme se jí pomoci jednak po té psychologické stránce, po právní stránce. Protože máme tam i právníky. A ta situace se řeší buďto tím, že nabídneme té osobě utajený azylový byt, kde tu týranou osobu na nějakou dobu jako dáme do ústraní. A čekáme, jestli se ta situace zklidní nebo nezklidní a nebo se při té, v té době řeší ten rozchod s tím partnerem.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Asi nejtěžší je, když jsou tam u toho všeho děti, předpokládám.

Tomáš JÁN, ředitel Centra sociálních služeb Praha
--------------------
Ano, to je velmi smutné. Zase máme středisko Triangl, to je zase, s kterým naše intervenční centrum spolupracuje. A dochází teda k péči o ty děti. To je jedna strana. Druhá je, že pokud nabídneme azylový byt, tak se staráme i o ty děti tím, že to dítě chodí do jiné školy, a tím pádem ten agresor na tu rodinu takzvaně nedošáhne.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy od příštího týdne spouštíte kampaň proti domácímu násilí. Jak bude vypadat?

Tomáš JÁN, ředitel Centra sociálních služeb Praha
--------------------
Bude to celopražská kampaň. Budou billboardy po Praze, kde chceme upozornit, co to je domácí násilí, aby lidé se zorientovali vůbec v těch formách domácího násilí. No a potom chceme vydat publikaci, kde budou popsány jednotlivé ty typy na konkrétních případech.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Naším hostem je ředitel Centra sociálních služeb Praha Tomáš Ján. Pane řediteli, pomalu se blíží zima, což je pro lidi bez domova kritické období, velmi kritické období. Ta zimní opatření obvykle začínají až 1. prosince, ale ono už se to blíží, určitě se na to připravujete. Bude letos něco jinak, než loni?

Tomáš JÁN, ředitel Centra sociálních služeb Praha
--------------------
Co se týče služeb, které poskytujeme osobám bez přístřeší, tak tam asi nebudeme nic měnit, protože ten systém, který máme se nám osvědčil a proč měnit něco osvědčeného. Nicméně budou se pravděpodobně měnit lokality, ve kterých budeme mít noclehárny. Ve kterých budeme vydávat jídlo, ve kterých budeme vydávat oblečení a poskytovat další související služby.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
A jaké nové lokality přibudou?

Tomáš JÁN, ředitel Centra sociálních služeb Praha
--------------------
Zatím nemáme potvrzené ještě konkrétní lokality. Pracujeme na tom, ještě máme trošičku času, ale určitě bude loď Hermes k dispozici, bude noclehárna v Michli tak, jako byla v loňském roce. A ostatní lokality zatím jsou v jednání.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ono to není jednoduché tu lokalitu vyjednat, protože městské části na svých územích takováto centra nechtějí. S tím máte bohaté zkušenosti.

Tomáš JÁN, ředitel Centra sociálních služeb Praha
--------------------
Ano.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
No tak a jak to tedy řešíte, když vám všude řeknou běžte pryč, my vás tady nechceme?

Tomáš JÁN, ředitel Centra sociálních služeb Praha
--------------------
My si pronajímáme ty objekty od soukromníků. To je jediná cesta, protože městská část nám samozřejmě nenabídne žádný prostor. Proto si najímáme prostory od soukromníků, ale chtěl bych říct, že v současné době připravujeme výběrové řízení na další loď, máme loď Hermes, to je noclehárna a připravujeme výběrové řízení na denní centrum, které a bude to zase na lodi a ta loď bude umístěna za lodí Hermes.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Hned v závěsu.

Tomáš JÁN, ředitel Centra sociálních služeb Praha
--------------------
Hned v závěsu.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pro kolik lidí?

Tomáš JÁN, ředitel Centra sociálních služeb Praha
--------------------
Tam bude aktuální kapacita 50 lidí. To znamená v daný okamžik tam bude 50 lidí, za den se tam může vystřídat třeba 1000 lidí.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
A to bude i s lůžky nebo jenom se židlemi?

Tomáš JÁN, ředitel Centra sociálních služeb Praha
--------------------
Ne, to bude denní centrum, takže tam budeme poskytovat stravu, možnost hygieny, oblečení budeme poskytovat. Bude tam zdravotní ošetřovna a tak dále.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
A ta loď bude otevřena jenom v zimě nebo to bude celoroční provoz?

Tomáš JÁN, ředitel Centra sociálních služeb Praha
--------------------
Ta bude otevřena, zaplaťpánbůh, celoročně.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
A kdy jí otevřete, už to víte?

Tomáš JÁN, ředitel Centra sociálních služeb Praha
--------------------
Teď probíhá výběrové řízení na nákup a rekonstrukci té lodi, takže bychom chtěli příští rok na zimu to mít hotovo.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
A už víte, jak se ta loď bude jmenovat?

Tomáš JÁN, ředitel Centra sociálních služeb Praha
--------------------
Ne, to opravdu ještě nevíme, ale samozřejmě budeme se snažit tak, aby to mělo nějakou kontinuitu s lodí Hermes. Tak něco podobného.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ono, jak už jsem říkala, a vy jste potvrdil, není lehké získat to místo, kde ti lidé bez domova mohou být, ale ono taky není lehké získat lidi, kteří tam s nimi budou pracovat.

Tomáš JÁN, ředitel Centra sociálních služeb Praha
--------------------
Ano, to je ...

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Můžete to potvrdit?

Tomáš JÁN, ředitel Centra sociálních služeb Praha
--------------------
To je velmi těžký dneska sehnat lidi. Sháníme ...

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Sociální pracovníci jsou to.

Tomáš JÁN, ředitel Centra sociálních služeb Praha
--------------------
Sociální pracovníky nebo pracovníky v sociálních službách sháníme dotaci na práci v terénu. Samozřejmě sháníme i do dalších azylových domů a samozřejmě i do případného denního centra na lodi.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
A nejsou.

Tomáš JÁN, ředitel Centra sociálních služeb Praha
--------------------
A nejsou. Je to těžká práce. My jsme se rozhodli zaměstnancům, kteří nastoupí, dát takový jakoby náborový příspěvek 5 tisíc korun okamžitě při nástupu jako, jako bonus, jako osobní ohodnocení. Každý měsíc. Abychom je motivovali pro tu práci u nás.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
A já si pamatuju, když jsme před rokem spolu měli vysílání, vy jste říkal, že zakopaný pes je i v tom, že oni musí mít určité vzdělání a když ho nemají, tak to nemohou dělat. I kdyby chtěli. To stále platí?

Tomáš JÁN, ředitel Centra sociálních služeb Praha
--------------------
Ano, to stále bohužel platí. Zákon 108 o sociálních službách je nekompromisní. Ono je to dobře, že tu službu o tom poskytují kvalifikovaní pracovníci a nedělají to laici, jak se říká.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ještě jedno téma, které souvisí s vámi. Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy slaví 50 let. To je poradna, kterou možná mnozí vzpomínají, ta je velmi spojená se jménem doktora Plzáka. Slavné osoby. A řeší lidé stále stejné problémy těch 50 let?

Tomáš JÁN, ředitel Centra sociálních služeb Praha
--------------------
Ano. Řeší stále stejné problémy, 50 let je to, je to, jsou to problémy v mezilidských vztazích. Je to nevěra a tak dále. Jsou to prostě ty klasický věci, který se můžou vyskytnout mezi partnery.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
A pan doktor Plzák vždycky říkal: zatloukat, zatloukat, zatloukat, co se týče nevěry. Tak to stále držíte tuto linii?

Tomáš JÁN, ředitel Centra sociálních služeb Praha
--------------------
Já nejsem odborník, já nejsem rodinný terapeut, ale myslím si, že tuto linii už jsme opustili, že spíš jde o to vyjasnit si ty věci, najít ty kostlivce, kteří se vytvořili v tom vztahu, ty odkrýt, uvědomit si je a buďto v tom vztahu pokračovat kvalitně dál a nebo se aspoň nějakým způsobem slušně rozejít.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jak těch 50 let oslavíte?

Tomáš JÁN, ředitel Centra sociálních služeb Praha
--------------------
Oslavíme je tím, že vydáváme odbornou publikaci pro naše odborníky nebo odborníky, kteří pracují v této oblasti a budeme dělat konferenci v hotelu Olšanka, kde se sejdou bývalí zaměstnanci poraden, zakládající členové, kteří poradny zakládali a bude tam i potom kulturní program. Prostě, abysme si popovídali navzájem, předali si zkušenosti a poděkovali těm, kteří tuto záslužnou práci dělají.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak, já vám v tuto chvíli, pane řediteli, taky děkuji za to, že jste přišel do pořadu K věci. Na shledanou.

Tomáš JÁN, ředitel Centra sociálních služeb Praha
--------------------
Rád jsem přišel. Na shledanou.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Našim hostem byl ředitel Centra sociálních služeb Praha Tomáš Ján. Přeji vám hezký zbytek dne a na shledanou.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, a.s. Texty neprocházejí korekturou.

Spustit audio
  • Životní styl
  • Publicistika