Přepis: K věci Štěpánky Duchkové - rozhovor s Radkou Huškovou

23. červen 2017
K věci Štěpánky DuchkovéK věci Štěpánky Duchkové
Radka Hušková, technická ředitelka PVK

Hostem byla v pátek 23. června technická ředitelka PVK Radka Hušková.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Dobrý den, vítejte u pořadu K věci. Našim dnešním hostem je technická ředitelka společnosti Pražské vodovody a kanalizace Radka Hušková. Dobrý den.

Radka HUŠKOVÁ, technická ředitelka společnosti Pražské vodovody a kanalizace
--------------------
Dobrý den vám i posluchačům.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Paní ředitelko, čeká nás horké léto. Připravuje vaše společnost nějaká opatření pro případ nedostatku vody?

Radka HUŠKOVÁ, technická ředitelka společnosti Pražské vodovody a kanalizace
--------------------
Tak, Pražské vodovody a kanalizace není důvod, aby přijímaly nějaká opatření, protože zdroje jsou dostatečně vodné a v tuto chvíli nemáme žádné indicie, že by pro pražskou distribuční síť byl vody nedostatek.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Může ale nastat situace, že třeba vydáte prohlášení, aby lidé vodou šetřili, aby nezalévali třeba.

Radka HUŠKOVÁ, technická ředitelka společnosti Pražské vodovody a kanalizace
--------------------
No, zatím se tak nestalo ani v minulých horkých létech, to se spíš týká obcí, které jsou napojeny na lokální zdroje, které nemají veřejný vodovod, tak s tak vydatnými vodnými zdroji jako je Praha, můžou to být okolní obce okolo Prahy, ale Prahy se tato opatření, předpokládám, týkat nebudou.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Přesuňme se teď na vysočanskou estakádu. Tam se loni v létě po bouřce propadla vozovka. Od té doby je ta silnice pro auta neprůjezdná. Pražské vodovody a kanalizace tam pracovaly skoro rok a asi před třemi týdny ty práce skončily. Co přesně jste tam udělali?

Radka HUŠKOVÁ, technická ředitelka společnosti Pražské vodovody a kanalizace
--------------------
No, byla ražena nová stoka, byla provedena injektáž zabezpečení celého toho svahu, který je vlastně stoka byla v navážce, takže ve chvíli, kdy ta stoka ujela, tak se zjistily velká poškození a ten povrch nebo ta, to podloží bylo velmi nestabilní. Bylo nutné tam zabezpečit celé to podloží zhruba v délce sto metrů.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
A vy jste teď začali opravovat jiný úsek.

Radka HUŠKOVÁ, technická ředitelka společnosti Pražské vodovody a kanalizace
--------------------
Ne, ne, ne. Todle to, ten další úsek tam se ukázalo, že ta stoka celá je ve špatném stavu a v tuto chvíli pražská vodohospodářská společnost, což je společnost města, tak provádí další, opravu další části té stoky a ta by měla být dokončena 15. srpna. A to je ten směr k ulici Nad Krocínkou?

Radka HUŠKOVÁ, technická ředitelka společnosti Pražské vodovody a kanalizace
--------------------
To je, ano, směrem nahoru do kopce k ulici Nad Krocínkou.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
A co se bude dít poté, co tam toho 15. srpna skončí?

Radka HUŠKOVÁ, technická ředitelka společnosti Pražské vodovody a kanalizace
--------------------
No, pak vlastně nastoupí technická správa komunikací, která bude opravovat povrchy tak, aby ta silnice, ta vozovka byla sjízdná, protože tam ty opravy si vyžádaly i rozbourání části toho povrchu.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
A dá se předpokládat, kdy se ta Vysočanská estakáda otevře?

Radka HUŠKOVÁ, technická ředitelka společnosti Pražské vodovody a kanalizace
--------------------
No, to asi nebude otázka pro mě. To by měla být spíš otázka na někoho z technické správy komunikací. Nevím, jaký mají harmonogram opravy povrchu té vozovky.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Já jen dodám, že se původně mluvilo o tom, že by se na konci roku měla Vysočanská estakáda otevřít, ale jsou to informace, které jsou takové na vodě.

Radka HUŠKOVÁ, technická ředitelka společnosti Pražské vodovody a kanalizace
--------------------
Předpokládejme, že budou chtít do zimy tuto záležitost ukončit, ale opravdu nemůžu za ně mluvit.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Našim dnešním hostem je technická ředitelka společnosti Pražské vodovody a kanalizace Radka Hušková. Majitelé studní by měli nechat zkontrolovat vodu nejlépe jednou ročně. Protože ty průběžné kontroly je vyjdou levněji, než když se potom už něco stane. A musí se platit velké peníze.

Radka HUŠKOVÁ, technická ředitelka společnosti Pražské vodovody a kanalizace
--------------------
Samozřejmě.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pozná se nějak na první pohled nebo podle chuti, že je ta voda znečištěná?

Radka HUŠKOVÁ, technická ředitelka společnosti Pražské vodovody a kanalizace
--------------------
No většinou znečištění, pokud je už poznat na chuti nebo vzhledu nebo pachu, tak už bývá dost pozdě. Takže dost často to bývá mikrobiologická závadnost, která pokud ta studna není ani používaná celoročně, jenom sezonní záležitost u chat, u chalupářů, tak v tu chvíli vlastně mikrobiologické znečištění se na první pohled nepozná a může to být plíživý problém, který vlastně může způsobit zdravotní potíže.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ve kterém ročním období je nejlepší kontrolovat studny?

Radka HUŠKOVÁ, technická ředitelka společnosti Pražské vodovody a kanalizace
--------------------
Já bych to shrnula si tak, pokud jezdí sezonně lidi na svá venkovní chalupy, sídla, chaty, chalupy, tak potom je potřeba, aby ta studna se dostala do takzvaného dynamického modelu. To znamená, že by měli odčerpávat tu vodu tak, aby ta stojatá voda třeba na zalévání zahrádky na omývání a tak dále, aby ta stojatá voda vlastně se odpustila a potom teprve zhruba po tom ustáleném zimním období, kdy dojde i k poklesu nějakého, nějaké hladiny spodní vody, kdy je po jarním tání nebo něco takového, tak pak vlastně je vhodné období odebrat vodu ze studny, když už je nějakým způsobem ta studna používaná.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
To znamená napojit se na nějakou laboratoř, domluvit se s nimi jak tu vodu jim přetransportovat. Je to takhle jednoduché?

Radka HUŠKOVÁ, technická ředitelka společnosti Pražské vodovody a kanalizace
--------------------
Je to takhle jednoduché. Ale jednoduché je to tak, jak říkáte, nicméně ten, kdo si chce nechat zkontrolovat studnu, by se měl zkontaktovat s laboratoří před vlastním odběrem, aby si vyzvedl vzorkovnice, které používá ta laboratoř. Nemůže to přinést třeba v PET lahvi od minerálky nebo od Dobré vody, takže tam v tuhle tu chvíli je potřeba, aby se zkontaktoval v předstihu s laboratoří, která mu poskytne vzorkovnice, návod na odběr a domluví s ním vhodný termín, kdy by měl ty vzorky přinést.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Kolik plus mínus stojí ten odhad té vody? Ne odhad vody, ale kontrola té vody?

Radka HUŠKOVÁ, technická ředitelka společnosti Pražské vodovody a kanalizace
--------------------
Kontrola té vody. Tak, my jsme vytipovali základní nějaké chemické a mikrobiologické parametry, které ukáží na případnou závadnost nebo vhodnost vody k pití a tento rozbor už dlouhodobě stojí tisíc korun včetně DPH pro zákazníka, takže je to taková smluvní cena, kde držíme tuto cenu velmi dlouhodobě.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Existuje číslo, kolik je v Praze studní?

Radka HUŠKOVÁ, technická ředitelka společnosti Pražské vodovody a kanalizace
--------------------
Tak, to je spíš otázka na někoho, kdo se studánkama a studnama zabývá. V tuto chvíli to jsou spíš lokální věci. Studny, které byly před 50. lety zřízeny, tak vlastně nejsou ani zavedeny v katastrálních mapách, takže těžko říct.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak je to taková trochu záhada.

Radka HUŠKOVÁ, technická ředitelka společnosti Pražské vodovody a kanalizace
--------------------
Je to záhada.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Našim dnešním hostem je technická ředitelka společnosti Pražské vodovody a kanalizace Radka Hušková. Vodoměrů, těch si většinou všímáme při ročním zúčtování vodného a stočného. Ale co to znamená, když se poškodí třeba kvůli mrazivému počasí?

Radka HUŠKOVÁ, technická ředitelka společnosti Pražské vodovody a kanalizace
--------------------
No, to je záležitost vlastně toho vlastníka nemovitosti, že ten vodoměr dostatečně nezabezpečil. To si musí každý, kdo vlastní tu nemovitost nebo tam jí má pronajatou, tak musí proti zámrzu ten vodoměr zabezpečit. Takže to potom, ta výměna toho vodoměru jde za tím zákazníkem.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Kolik stojí výměna vodoměru?

Radka HUŠKOVÁ, technická ředitelka společnosti Pražské vodovody a kanalizace
--------------------
Není to úplně takhle jednoduché říct, protože ta služba se řídí ceníkem, který máme uvedený na webových stránkách a záleží na tom, jak velký ten vodoměr je. Takže třeba půl palcový vodoměr stojí zhruba 1470 korun. Pokud se jedná o vodoměr větší, to je DN 100 tak ten má potom cenu 3350 korun.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak to už jsou docela velké peníze, to už stojí za to ten vodoměr zabezpečit. Jak by měl být vodoměr zabezpečený?

Radka HUŠKOVÁ, technická ředitelka společnosti Pražské vodovody a kanalizace
--------------------
No, to je, pokud to zákazník přesně neví, tak by se měl spojit i s našim člověkem, který tu výměnu vodoměru provádí. Kontaktní telefony, mail, jméno jsou na našich webových stránkách a určitě jim poradí, jakým způsobem to zabezpečit. Určitě pokud v tom, v té nemovitosti přes zimu nikdo není, není ta nemovitost temperovaná, tak záleží na tom, kde ten vodoměr je umístěný. Pokud je to někde v podzemí nebo v té nezámrzné hloubce...

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jako v šachtě ve venkovním prostoru například.

Radka HUŠKOVÁ, technická ředitelka společnosti Pražské vodovody a kanalizace
--------------------
No, tak by ta šachta měla být zakrytá, zateplená, aby ten vodoměr nezamrzl. No a pokud si není jistý, tak určitě tam jsou ventily výpustní a měl by zbavit ten vodoměr vody tak, aby to nezamrzlo, ale daleko lepší je, než vypouštět vodu, tak je lepší to zabezpečit tepelně, odizolovat, aby ta voda nezamrzla, ale takto konkrétně toto nejsem zcela jistá, jestli to říkám úplně správně. Měl by se opravdu obrátit na člověka, který se touto problematikou zabývá a je vlastně montérem toho, těch vodovodů a na našich webových stránkách najde kontakt příslušné kontakty ten zákazník.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Našim hostem je technická ředitelka společnosti Pražské vodovody a kanalizace Radka Hušková. Český rozhlas má tento týden věnovaný vodě. A tak já se na závěre zeptám, jak je to s kvalitou vody v Praze? Protože víme, co se stalo na Praze 6, to už je myslím rok...

Radka HUŠKOVÁ, technická ředitelka společnosti Pražské vodovody a kanalizace
--------------------
Dva.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Už je to dva roky dokonce, kde to byl velký malér s vodou. Jaká je teď situace?

Radka HUŠKOVÁ, technická ředitelka společnosti Pražské vodovody a kanalizace
--------------------
Ano. Pokud myslíte ve vazbě na tu událost před dvěma lety, tak to si myslím, že některé události se, bohužel, stávají. Já za mojí profesní praxi, která je poměrně dlouhá, jsem se s takovým případem ještě nesetkala a pokud se týká všeobecné kvality vody, tak zase my jsme povinni informovat zákazníka o tom, jakou kvalitu vody v tom příslušném místě v Praze má. Takže tyto informace ověřujeme na webových stránkách a pokud se týká ročního období, tak nezáleží na tom, jestli je léto nebo zima, protože ta voda vlastně proudí v trubkách, které jsou v podzemí v nezámrzné hloubce. Zdroj vody Želivka se, je také hlubinný, odebírá se voda zhruba z 25 metrů hloubky přehradní nádrže, tak tam ta voda, jestli je léto nebo zima, tak je v zásadě konstantní. Moc se nemění. Problém je to, pokud voda nateče do výškových budov a stojí v trubkách, no tak samozřejmě tam ta voda se ohřeje a těm lidem tolik nechutná. Tak je potřeba tu vodu opravdu odtočit do té konstantní chladné teploty tak, aby ta voda chutnala a byla prostě vhodná k pití. Já to dělám třeba tak, že se jdu napřed osprchovat nebo si natočím konev na květiny, tím si odtočím vodu, neplýtvám vodou a pak si beru vodu na pití.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pak už se to dá pít. Paní ředitelko, děkujeme, že jste přišla do pořadu K věci. Na shledanou.

Radka HUŠKOVÁ, technická ředitelka společnosti Pražské vodovody a kanalizace
--------------------
Taky děkuju za pozvání a přeju hezký den. Na shledanou.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Našim hostem byla technická ředitelka společnosti Pražské vodovody a kanalizace Radka Hušková. Přeji vám hezký zbytek dne na vlnách Českého rozhlasu. Na shledanou.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, a.s. Texty neprocházejí korekturou.