Přepis: K věci Štěpánky Duchkové - rozhovor s Jiřím Koubkem

22. září 2017
K věci Štěpánky DuchkovéK věci Štěpánky Duchkové
Jiří Koubek, starosta MČ Praha Libuš

Hostem byl v pátek 22. září Jiří Koubek, starosta Prahy-Libuše.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Dobrý den. Do pořadu K věci přišel starosta městské části Praha Libuš Jiří Koubek z TOP 09. Dobrý den, pane starosto.

Jiří KOUBEK, starosta městské části Praha Libuš /TOP 09/
--------------------
Dobrý den.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Dnes to bude hlavně o dopravě. A já začnu uzavřeným nájezdem mezi Písnicí a Dolními Břežany. Ten hodně trápí hlavně středočeské řidiče. Proč ten nájezd tam u vás není otevřený?

Jiří KOUBEK, starosta městské části Praha Libuš /TOP 09/
--------------------
Ano. Tak, to je velká bolest jihovýchodní části Prahy, kdy byl postaven v roce 2010 a zprovozněn Pražský okruh a bohužel od té doby některé nájezdy nejsou zprovozněny. Ten nejpalčivější je dole v Komořanech a ten druhý, který občany trápí o to více, že vlastně vidí, že je postavený, je mezi Písnicí a Dolními Břežany. Tam je podmínka územního rozhodnutí někdy z roku 2011-2002, kdy nemůže být tento nájezd zprovozněn do doby, než bude postaven obchvat Písnice.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak, ale to je běh na dlouhou trať.

Jiří KOUBEK, starosta městské části Praha Libuš /TOP 09/
--------------------
No, není. Ono to mělo býti oboje, obě dvě stavby měly býti zprovozněny v roce 2010. Dneska bohužel máme 7 let a obchvat Písnice se jen tak neblíží. Bohužel hlavní město Praha je velmi liknavé v případě obchvatu Písnice.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
No a vy nějak tlačíte, pane starosto?

Jiří KOUBEK, starosta městské části Praha Libuš /TOP 09/
--------------------
Tak, tlačíme, tlačíme, ale v rukou to má hlavní město Praha, které ho musí, dneska je ve fázi, že má projekt pro územní rozhodnutí. Respektive je vydané územní rozhodnutí, které ovšem nenabylo platnosti, neboť někteří občané se proti němu odvolali a možná dokonce oprávněně.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
To znamená, pane starosto, původně 2010, teď je 2017. Tak kdy vidíte další termín?

Jiří KOUBEK, starosta městské části Praha Libuš /TOP 09/
--------------------
To je otázka na paní Krnáčovou a na pana Dolínka. Jak rychle se jim podaří získat stavební povolení a k tomu musí vykoupit pozemky. A když mluvím s těmi občany...

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
A máte vy sám nějakou představu?

Jiří KOUBEK, starosta městské části Praha Libuš /TOP 09/
--------------------
No, tak když začnou vykupovat pozemky, tak jako začali třeba vykupovat pozemky v případě metra D, budoucí, tak se to rozhýbe a může to být otázka několika let, ale pokud k tomu budou nadále přistupovat tak, jak přistupují, tak ten obchvat je opravdu v nedohledu a bohužel i zprovoznění tohoto nájezdu je v nedohlednu, neboť ta páteřní ulice Libušská, která vede tou Písnicí v současném stavu nemůže nikdy, nebyl a nikdy uvažována a nemůže ani v budoucnu sloužit jako převaděč na dálnici, což prostě Pražský okruh je. A mou povinností jako starosty Libuše Písnice je chránit obyvatele Libuše Písnice před tímto nadměrným hlukem, což mi dal za pravdu i tehdy územní rozhodnutí, které si stanovilo jasnou podmínku. Že ten převaděč na dálnici, který bude z kunratické spojky na Pražský okruh, půjde mimo obytnou zónu Písnice a to je podmínka, která je pro nás nepřekročitelná.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pojďme teď mluvit o stavbě, která je ale velmi reálná, a to je výstavba tramvajové trati z Modřan na Libuš. Té už nic nebrání?

Jiří KOUBEK, starosta městské části Praha Libuš /TOP 09/
--------------------
Tak, jsme dneska ve fázi, kdy máme vydané platné územní rozhodnutí, což je obrovský posun kupředu. V současné době se v Praze připravují asi čtyři nebo pět tramvajových tratí, které by mohly býti, když to všechno půjde dobře, postaveny do roku 2020 - 2021.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
A to platí i pro tu vaší?

Jiří KOUBEK, starosta městské části Praha Libuš /TOP 09/
--------------------
A to platí i pro, my jsme mezi těmi čtyřmi tratěmi, které se dají reálně postavit, je to z Modřan na Libuš, předpokládá se výstavba do roku 2020, možná o rok později by byl asi tak střízlivější odhad. Jsou to necelé dva kilometry a na této trase mají býti postaveny čtyři stanice. Já jsem osobně velice rád, že hlavní město Praha, tady jí zas musím pochválit, že se rozhodlo na náš nátlak oddělit stavbu tramvaje od stavby metra neboť tato tramvaj byla původně považována za takovou sekundární dopravní stavbu, až bude postaveno metro. To metro může ještě se výrazným způsobem zpozdit, ale z našeho pohledu není důvod brzdit výstavbu tramvajové trati, která je pro to okolí budoucí stanice metra Libuš nesmírně důležitá.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Já musím říct, že ty informace o tom, jak to povede, kam, kdy... Jsou trochu zmatečné, protože když se díváte do tisku, tak všude se píše něco jiného. Například informace v úvodní fázi by tramvaje měly končit na zastávce v Novodvorské ulici, později se trať prodlouží až ke stanici metra D Libuš. Je to pravdivá informace?

Jiří KOUBEK, starosta městské části Praha Libuš /TOP 09/
--------------------
Tak napůl. Ona ta trať bude mít celkem necelé dva kilometry. Budou na ní čtyři stanice, dvě v Modřanech, respektive tři v Modřanech a jedna ta závěrečná konečná na Libuši. Ona bude v první fázi končit na ulici Novodvorská, což je dneska kapacitní ulice se středovým pásem, kde je dostatečný prostor, kde ta tramvaj půjde a tam také skončí. Pražané si možná pamatují zakončení linky číslo 6 na Smíchově, která vlastně končila výhybkou přímo uprostřed té komunikace. Tak, to bude i první zakončení tramvaje a až bude jednou postaveno metro D, stanice metra Libuš, tak tato tramvajová trať se prodlouží zhruba o 100 - 150 metrů, uhne z Novodvorské a vytvoří se klasická smyčka tramvajová tak, jak má být správně zakončena trať.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
A půjde to tedy až k tomu, k té stanici Libuš nebo nepůjde?

Jiří KOUBEK, starosta městské části Praha Libuš /TOP 09/
--------------------
Od první fáze to bude de facto končit tam, kde bude budoucí stanice metra Libuš. Tam, kde je dneska autobusová zastávka Pavlíkova.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Tramvajová trať povede po hranici přírodního parku Modřanská rokle Cholupice. Tam se ti místní obyvatelé ale obávají, že tam bude hluk. Co jim vzkážete?

Jiří KOUBEK, starosta městské části Praha Libuš /TOP 09/
--------------------
Žijeme ve městě, kolejová doprava je jednou z nejekologičtějších doprav vůbec, kterou dneska můžeme míti, takže bránit tramvaji by bylo poněkud neodpovědné vůči i budoucím generacím. Ta tramvaj je velice žádoucí. Že jde po hranici přírodního parku, ona celá Stará Písnice je například v rámci tohoto přírodního parku.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Znamená to, že si na ten hluk budou muset zvyknout?

Jiří KOUBEK, starosta městské části Praha Libuš /TOP 09/
--------------------
No, tak samozřejmě tramvaj přináší nějaký hluk, ale z těch dvou kilometrů, pouze asi 300 - 350 metrů bude vedená podél obytných oblastí. Jinak ta tramvaj povede poměrně daleko od nejbližších obydlí. Každý, kdo to tam zná, tak od Modřan na horu se potáhne po pravé straně po ulici generála Šišky, která je mnohem rozhodně hlučnější dneska z hlediska dopravy než bude samotná tramvaj.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Stavbě má ustoupit celkem 281 stromů a 122 keřů. To plánujete nějakou náhradu?

Jiří KOUBEK, starosta městské části Praha Libuš /TOP 09/
--------------------
Hlavní město Praha to má vyřešený. Nemuseli zajišťovat posudek EIA neboť se to podařilo hnedka do toho projektu zapracovat. Ono jsou to povětšinou náletové dřeviny. Ta tramvajová trať už je tam plánována od dob socialismu, dokonce někteří pamětníci pamatují, kdy byla na té konečné stanici v Modřanech už vytvořena výhybna směrem na Libuš. To znamená, po celou dobu se tam udržuje ten volný koridor pro to, aby ta trať tam jednou mohla stát a protože byla na to jakási v uvozovkách stavební uzávěra, tak tam si příroda dělala v tom místě co chtěla. Je tam hodně náletových dřevin, ale každá zeleň se dá nahradit a v případě blízkosti Modřanské rokle to není žádný problém.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
V oblasti se podle průzkumu nacházejí vzácní mravenci rodu formika a jejich dvě mraveniště se možná budou muset přemístit. S tím tedy také počítáte?

Jiří KOUBEK, starosta městské části Praha Libuš /TOP 09/
--------------------
No, tak je to na hlavním městě Praze, která má tuhle tu investici. Slyšel jsem to, malinko se usmívám, s tím si jistě umíme poradit. Teď to myslím my jako, řekněme, civilizace 21. století.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy říkáte, malinko se usmíváte, že vám ty mravenci přijdou úsměvní, že brání tramvaji?

Jiří KOUBEK, starosta městské části Praha Libuš /TOP 09/
--------------------
Ne, ne, chci říci, že kdyby jako pro rozvoj Prahy měly být zásadní jako dvě mraveniště, které bychom neuměli přesunout, tak to, to si myslím, že jsme snad jako v Praze dál nebo bychom museli říci, že teda rozvoj Prahy se musí totálně zastavit, a to si jistě nikdo netroufne říci.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Našim hostem je starosta městské části Praha Libuš Jiří Koubek z TOP 09. Pojďme ještě k plánované trase metra B. O té se vedou hlasité diskuse především v otázce, jestli vůbec obyvatelům Prahy k něčemu bude, když prý obchází velké zástavby. Ta plánovaná zastávka sídliště Libuš je nakreslena uprostřed vilové čtvrti. Co tomu říkáte?

Jiří KOUBEK, starosta městské části Praha Libuš /TOP 09/
--------------------
Sídliště, stanice Libuš má z jedné strany sice vilovou čtvrť, z druhé strany má ovšem poměrně rozsáhlé sídliště a současně i velkou rozvojovou plochu, kde vznikne jakoby velké centrum. Takže tady bych asi neměl ten problém. To, co spíš asi někomu vadí je, že ta stanice poslední Depo Písnice má končit v polích tak, jako to známe my pražané v Letňanech. Ovšem já jsem přesvědčen, že to je dobré řešení za předpokladu, že tam vznikne dostatečně kapacitní P+R parkoviště a bude vybudován obchvat Písnice, tak potom to bude úžasné řešení pro nás pro pražany, protože Středočeši, kteří pojedou od Jesenice, od Dolních Břežan z Pražského okruhu sjedou po obchvatu Písnice sjedou na depo Písnice, tam zaparkují svá auta a nebudou nám pražanům zahlcovat a smrdět pod oknama, ale podmínkou je, že bude vybudováno dostatečně kapacitní P+R parkoviště. V současné době ...

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano, to je problém v těch Letňanech, kdy je to parkoviště třeba už v devět hodin ráno úplně plné.

Jiří KOUBEK, starosta městské části Praha Libuš /TOP 09/
--------------------
A tohle, bohužel, hlavní město Praha se vůbec nepoučilo, a to mám panu náměstkovi Dolínkovi a paní Krnáčové velice za zlý, protože tam plánují vybudovat pouze 850 parkovacích míst. Tam jsou obrovské plochy, kde lze vybudovat třeba i 3 tisíce parkovacích míst, bude to jeden z nejdůležitějších dopravních uzlů výhledově na jihu Prahy, protože výhledově, jistě za 20 - 30 let tam bude i vyústění dálnice D3 od Českých Budějovic, to znamená, klíčový dopravní uzel a hlavní město Praha se musí postarat o své pražany tak, že na hranicích svého území dá prostor, aby každý návštěvník Prahy tam mohl své auto zaparkovat a pohodlně přejít do metra, takže to metro má smysl přivést tam, ale musí být k tomu zajištěna sekundární dopravní situace.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pojďme na závěr ještě pryč od dopravy. Tržnice SAPA, lidově Malá Hanoj, tu máte vy v Libuši a Písnici. Jak vnímáte, že tam máte tržnici, ve které se pořád děje něco kriminálního? Pořád jsou tam celníci, jsou tam hygienici, zásahy policie, jak to vnímáte?

Jiří KOUBEK, starosta městské části Praha Libuš /TOP 09/
--------------------
Tak, je pravdou, že celníci kdykoliv vstoupí, tak něco najdou. Ty jdou na první dobrou.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Hygienici taky, jak jsem zjistila.

Jiří KOUBEK, starosta městské části Praha Libuš /TOP 09/
--------------------
Hygienici v zásadě také. Nicméně pravidelní návštěvníci si mohli všimnout, že za posledních deset let úroveň služeb i stravovacích v SAPA prudkým způsobem vzrostla. To znamená situace se vyvíjí kupředu. Možná ne tak rychle, jak bychom si všichni přáli, ale rozhodně neplatí, že by to byl stát ve státě.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jste rád, pane starosto, že je tam máte?

Jiří KOUBEK, starosta městské části Praha Libuš /TOP 09/
--------------------
Je to realismu, který prostě, s tím se musí nějak potýkat.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Také chodíte do SAPA nakupovat?

Jiří KOUBEK, starosta městské části Praha Libuš /TOP 09/
--------------------
Minimálně. Minimálně, byl jsem tam párkrát. Spíš, že tam někoho provedu, kdo přijede z venčí z Prahy, chce to vidět, tak jsme tam, tak třeba při té příležitosti jsem si tam i něco koupil, ale nejsem žádným pravidelným návštěvníkem, kdyby šlo o mě, tak asi SAPA zkrachuje,

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
A chtějí Vietnamci nebo komunikují Vietnamci s vámi?

Jiří KOUBEK, starosta městské části Praha Libuš /TOP 09/
--------------------
Oni, ona je to velice poddajná komunita. Velice přizpůsobivá, to znamená ty problémy v rámci městské části nejsou nějak velkého charakteru. To asi máme v České republice mnohem jiné problematičtější menšiny.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ne, já myslela, že si spíš třeba nepřijdou za vámi, že by chtěli se, já nevím, stát zastupiteli nebo že by chtěli nějak fungovat ...

Jiří KOUBEK, starosta městské části Praha Libuš /TOP 09/
--------------------
To je velmi zajímavý, jejich jaksi občanská angažovanost je velmi slabá, když jsme měli zřízený i jakýsi výbor, který měl řešit toto mezikulturní soužití, tak jsme měli problémy naplnit ze strany vietnamské komunity, protože ten zájem o nějaké soužití není. Ona je to poměrně uzavřená skupina lidí v tom smyslu, že jsou velmi úslužný tak, jak je známe z večerek a tak. Věnují se svému obchodu, nechtějí nějak obtěžovat, povětšinou, byť mají samozřejmě svůj způsob života, který někdy vede k tomu, že tu většinou společnost obtěžují velkými slavnostmi, rachejtle a podobně. Občasné si stěžují, je to párkrát do roka. Není to úplně příjemné, protože to zase jejich styl života, ale v zásadě dá se s tím žít. S čím máme samozřejmě problém výhledově do budoucna, tak je vysoký počet vietnamských žáků, ať už předškolním nebo ve školním vzdělávání.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Oni tam nemají svojí školu?

Jiří KOUBEK, starosta městské části Praha Libuš /TOP 09/
--------------------
Svojí školu nemají. Mají školku a upřímně, já bych si ani nepřál z hlediska celostátního nebo celopražskýho, aby si nějaká tady menšina budovala své vlastní školy, svůj vlastní jazyk, kulturu, myslím si, že naopak je naší povinností nás politiků je maximálně začlenit, integrovat je do většinové společnosti. Což se v případě vietnamské komunity velice dobře daří. Vyžaduje to část úsilí, peníze, a možná trošku by to chtělo i větší snahu hlavního města Prahy.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane starosto, děkuji za rozhovor. Děkuji, na shledanou.

Jiří KOUBEK, starosta městské části Praha Libuš /TOP 09/
--------------------
Děkuji vám za pozvání. Hezký den.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Naším dnešním hostem byl starosta městské části Praha Libuš Jiří Koubek z TOP 09. Děkuji vám za pozornost, milí posluchači a na shledanou.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, a.s. Texty neprocházejí korekturou.

Spustit audio
  • Životní styl
  • Publicistika