Praha 1 hodlá vydat leták o civilní ochraně obyvatelstva

maska

Leták místo brožury patrně vydá radnice první městské části. Týkat by se měl všech bezpečnostních informací potřebných pro občany v krizových situacích.

Jak dnes Českému rozhlasu Regina řekl starosta Jan Bürgermeister, původní záměr připravit občanům podrobnou publikaci o civilní ochraně předběhl Magistrát hlavního města Prahy zveřejněním všech důležitých informací na internetu. Adresa je:www.praha-mesto.cz

Jan Bürgermeister