Palácové zahrady pod Hradem: romantika nejen pro zamilované

Z Ledeburské zahrady uvidíte Plečnikovu vyhlídku v jižních zahradách Hradu
Z Ledeburské zahrady uvidíte Plečnikovu vyhlídku v jižních zahradách Hradu

Ledeburská, Malá i Velká Pálffyovská a Kolovratská zahrada, komplex vzájemně propojených historických zahrad se rozkládá na jižních svazích pod Pražským hradem.

Palácové terasové zahrady mají bohatou architektonickou výzdobu, ozdobná schodiště, balustrády, vyhlídkové terasy a pavilonky komponované s vegetací do malebných celků. Zahrady jsou průchozí a poskytují nádherné výhledy na Prahu.

Kruhová kašna s litinovou soškou Tritóna se želvou

Ledeburská zahrada vznikla v roce 1697 při přestavbě paláce, posléze prošla barokní úpravou. Má dvě části. Spodní leží na rovině v šíři paláce, horní část má poloviční šířku a svažitý terén je upraven do pěti teras. Těmi prostupuje schodiště, zakončené malým osmibokým altánem - glorietem. Na západě parterové části stojí sala terrena, na východní straně je kulisová stěna s dvouramenným schodištěm a s kašnou se sochou Herkula. V zahradě objevíte sluneční hodiny. Po opěrných zdech se pne vinná réva a růže.

Část parteru Ledeburské zahrady se sala terrenou.

Malá a Velká Pálffyovská zahrada stejnojmenného paláce vznikla na místě renesanční zahrady italského typu poté, co Jan Josef z Valdštejna na počátku 18. století spojil a přebudoval dva měšťanské domy se zahradami na palác. Roku 1881 koupil palác se zahradami Eduard Pálffy z Erdödu, po něm dostaly jméno. Malá Pálffyovská zahrada stoupá nad bývalým hospodářským křídlem paláce. Sedm terasových úrovní propojuje schodiště, má užitkový charakter, terasy jsou osázeny hrušněmi, jabloněmi a višněmi. Na horní opěrné zdi se pne vinná réva. Najdete tu i malou zahrádku léčivých rostlin.

Z terasových zahrad pod Hradem jsou nádherné výhledy na Prahu.

Velká Pálffyovská zahrada má 8 výškových úrovní, propojených střídavě tunelovými a odkrytými schodišti. Ve středu nejnižší terasy je barokní portál s kruhovým bazénem zdobeným soškou Tritona. Na druhé terase v barokním portálu jsou sluneční hodiny. V zahradě kdysi stával i kuželník. Jak zmiňoval Josef Dobrovský či František Palacký, zahrada bývala též oblíbeným místem k procházkám.

Terasa s alegorickými sochami Čtyř ročních období od Ignáce Františka Platzera.

Kolovratská zahrada se prostírá na strmém svahu za Kolovratským palácem. Byla vybudovaná na parkánu někdejších středověkých hradeb, zpevněném opěrnými zdmi jako terasa s ovocnými stromy. Osu tvoří úzké přímé schodiště spojující sedm teras. Ve východní části je barokní kašna s hlavou chrliče. Zahrada je osázena mišpulemi, hrušněmi a meruňkami.

Sala terrena s nástěnnými malbami od Václava Vavřince Reinera

Zahrady pod Pražským hradem jsou otevřené denně od dubna do října. V dubnu a v říjnu od 10 do 18 hodin, od května do září až do 19 hodin. V zimním období jsou zahrady pro veřejnost uzavřeny, stejně jako za špatného počasí.

Terasové zahrady pod Pražským hradem