OREL

r_2100x1400_regiony.png
9. leden 2002

Koncem minulého týdne se na pražském ruzyňském letišti ztratil a pak zase našel orel skalní, kterého tam používají k plašení ptáků. Což mi dává příležitost říct pár slov o pojmenování orel. V češtině tak říkáme dravému ptáku vědeckým názvem Aquila; vlastně několika druhům vzájemně si podobných ptáků ? existuje nejen orel skalní, ale i královský, mořský, stepní a také třeba volavý, křiklavý, chocholatý a dokonce i opičí.

Orel je pták majestátní a jako takový se velmi dobře vyjímá na různých erbech a státních znacích. Což platilo už za antiky ? orli a orlice jako poslové bohů a symboly nesmrtelnosti bývali na římských vojenských standartách, což pak převzal Karel Veliký a po jeho vzoru si mnoho moderních států a zemí dalo do svých znaků orla či orlici ? nejen Německo, ale i Rakousko, Polsko, Španělsko, Albánie a ovšem i naše Morava a Slezsko. Známe také českou orlici svatováclavskou. Ale abych nezamluvil hlavní téma této rubriky, totiž jazyk, původ slov. Výraz orel je velmi starý. Jeho indoevropské kořeny naznačuje to, že orlům se v mnoha i málo příbuzných jazycích říká velmi podobně. Slovanská pojmenování tohoto ptáka vycházejí z praslovanského orl. Litevsky se orel řekne erelis, staří Gótové pro něj měli pojmenování ara, staří Irové orlům říkali irar a pro dávné Chetity byl orel hara. Německé Adler je pak z původem středohornoněmecké složeniny Adel-ar, tedy vznešený orel. To všechno pochází z indoevropského kořene or-, který znamenal ?velký pták?. Ze stejného kořene pochází i arménské oror, které však znamená racek nebo také luňák, a řecké ornis, kterým se pojmenovává jakýkoliv pták. Ano, z tohoto řeckého slova v moderní době uměle vzniklo slovo ornitologie, tedy věda o zkoumání ptáků. Na téma orel mám ještě co říct, ale dnes už není čas, takže se k orlům vrátím zítra.

(připomínky a názory na tento příspěvek zasílejte e-mailem na adresu mnovotny@rp.cro.cz )

Spustit audio
autor: Michal Novotný