OBRAZ

r_2100x1400_regiony.png
31. prosinec 2001

Pro dnešní alkoholický den jsem si do své rubriky ze všech slov a úsloví, která vyjadřují stav opilosti, vybral to asi nejméně srozumitelné, a přesto hodně používané. Když je někdo opravdu, ale opravdu hodně opilý, řekneme o něm, že je pod obraz.

O jakém obraze se tu proboha mluví... Co má obraz, to jak praví slovník "znázornění, zobrazení (zpravidla umělecké) někoho, něčeho malbou, kresbou, rytím apod. na ploše, malba, kresba, podobizna", společného s opilostí, ožralostí, nadraností... Když hledáme v knihách, můžeme například v Zaorálkových Lidových rčeních pod heslem obraz objevit rčení "vypadá, mluví jako pod obraz boží", což pořád ještě není srozumitelné, ale objevuje se tu přesnější charakteristika onoho záhadného obrazu. Má jít o obraz Boží; ano občas se to dosud říká i o opilých - jsou pod obraz Boží... Jenže jaký obraz Boží... Obraz Boha? Nic takového křesťanství nezná. Nebo obraz, nějaká olejomalba, kterou namaloval Bůh... Ta představa je také absurdní. Znalci křesťanství jsou ale už asi na správné stopě. Ti totiž vědí, že Bůh stvořil člověka k obrazu svému. Což znamená, že člověk, pokud se chová tak, jak si Bůh představoval, je obrazem božím. Když tedy řekneme, že je někdo opilý pod obraz, chceme říct, že ten jistý není to, co měl Bůh na mysli, že nejde o člověka. A abych téma vyčerpal, řeknu ještě pár slov o původu samotného výrazu obraz. Je to slovo všeslovanské a jeho základem je razit ve významu tlouct, sekat, které je velmi blízce příbuzné s řezat. Původní význam slova obraz tedy byl "vyřezaná podoba" a do jedné velké jazykové rodiny s obrazem patří mimo jiné slova ráz, rázný, náraz, porazit, sráz, srážka, úraz, přirážka, výraz, řezbář, řezník, odřezek, seřezat, obřízka, přeříznout a mnoho mnoho dalších.

(připomínky a názory na tento příspěvek zasílejte e-mailem na adresu mnovotny@rp.cro.cz )

Spustit audio
autor: Michal Novotný