Ministři Evropské unie jednají o terorismu

Evropská unie

O tom, jak reagovat na důsledky teroristických útoků z 11. září a jak zabránit jejich opakování v USA nebo v Evropě, jednají dnes v Lucemburku ministři dopravy, ministři financí a ministři spravedlnosti 15 členských států Evropské unie. Nepřímo se k věci vyjadřují také ministři vnitra, kteří se na souběžné konferenci v Bruselu radí o postupu vůči migraci.

Ministři dopravy mají na stole balík návrhů Evropské komise, jehož přijetí povede ke značnému zpřísnění kontrol na letištích. Zabývají se také požadavky členských států, aby unie zmírnila předpisy zakazující státní pomoc leteckým společnostem - Evropská komise je ovšem ochotna souhlasit jen s mimořádnou úhradou ušlého zisku za dny, kdy byla letecká doprava mezi EU a USA paralyzována, a s prodloužením vládních záruk za pojistné plnění pro případ nehod způsobených válkou nebo terorismem. Evropská komise si přeje, aby ji členské státy vybavily mandátem pro jednání se Spojenými státy; v první řadě s nimi chce dohodnout jakýsi "kodex dobrého chování", který by měl americké letecké firmy přimět, aby případné vládní subvence nevyužívaly k cenovému dumpingu. Ještě ambicióznější je projekt EK směřující ke sjednocení pravidel leteckého provozu v Evropě, tzv. jednotné evropské nebe. Celou škálu nástrojů boje proti terorismu projednají odpoledne ministři financí a spravedlnosti na společném zasedání, jemuž se v žargonu EU říká "jumbo". Podle všeho se schyluje ke schválení novely směrnice o praní špinavých peněz a k rozšíření platnosti nařízení o zmrazování vkladů na osoby podezřelé z terorismu. Už o samotě budou pak ministři spravedlnosti projednávat přípravu "evropského zatykače", který umožní zadržovat osoby podezřelé z těžkých trestných činů kdekoli v EU a okamžitě je vydávat do země, jež zatykač publikovala. Nyní jde o to kvalifikovat, jakých trestných činů by se tato praxe měla týkat, jakou formu by zatykač měl mít, jak by soudní orgány jedné země zasahovaly v druhé zemi a v jaké lhůtě by podezřelá osoba měla být vydána. Budou také připravovat společnou definici skutkové podstaty trestného činu "terorismu". Debata se točí kolem trestních sazeb za tyto zločiny, případně jejich přípravu a spoluúčast v nich. Dalším sporným bodem je, zda budou brány v úvahu pouze trestné činy spáchané na území Evropské unie, nebo také mimo ni osobami, které jsou občany EU nebo mají v EU trvalý pobyt. Práce na zatykači a na definici terorismu dneškem ovšem neskončí - šéfové států a vlád ministrům 21. září uložili, aby byli hotovi na prosincovém zasedání. Konkrétní výsledky se naopak čekají, pokud jde o lepší koordinaci orgánů, které se zabývají hospodářskou kriminalitou, a o rozšíření jejich pravomocí na terorismus. Závěry shrnou ve středu ministři zahraničí, kteří připraví podklad pro páteční summit EU svolaný do Gentu. Ten se měl sice původně věnovat hlavně budoucnosti EU a rozšíření, světové otřesy po 11. září však jeho program zcela převrátily.

Evropská unie