Ministři EU schválili směrnici o praní špinavých peněz

Evropská unie

Evropskou unii dělí už jen krůček od definitivního schválení nové směrnice o praní špinavých peněz, která podstatně rozšiřuje možnost stíhat tento jev také v rámci boje proti terorismu. Od ledna příštího roku ji začnou členské státy přejímat do svých právních řádů.

Ministři financí dnes souhlasili s kompromisním návrhem této směrnice "o zabránění použití finančních systémů pro účely praní špinavých peněz", který vzešel z obtížného smírčího jednání s Evropským parlamentem. Schválení v plénu EP je považováno za formalitu. Zatímco dosavadní úprava postihovala jen ty peníze, které se dostávaly do oběhu z prodeje drog, týká se nová směrnice výdělků ze všech druhů závažné trestné činnosti včetně terorismu. Nejen bankám a finančním ústavům, ale také řadě dalších nefinančních profesí ukládá povinnost sledovat a hlásit transakce a osoby, u nichž je podezření z praní špinavých peněz. Musejí to dělat například účetní, auditoři, obchodníci s nemovitostmi, s uměleckými předměty, drahými kovy a šperky, notáři, aukcionáři či majitelé kasín. Spor mezi Evropskou komisí, Radou EU a Evropským parlamentem se týkal především postavení advokátů. Poslanci EP zpochybnili absolutní oznamovací povinnost v této profesi a prosadili, prý v zájmu ochrany spotřebitelů, aby obhájci nebyli povinni porušit vůči svým klientům závazek mlčenlivosti, dokud pozitivně a objektivně nevědí, že dochází k praní špinavých peněz. Ministři se dohodli, že budou věnovat "zvláštní pozornost" zemím podezřelým z praní špinavých peněz. Jsou mezi nimi jak notoricky známé "daňové ráje" jako Nauru či Marshallovy ostrovy, tak neprůhledné země typu Ruska, Ukrajiny nebo Nigérie, ale také spřátelený Izrael, ba Maďarsko, kandidátská země. Maďaři se na černé listině ocitli proto, že dosud nezrušili anonymní bankovní konta. Člen Evropské komise Frits Bolkestein ministry naléhavě vyzval, aby se do konce roku dohodli, zda chtějí směrnici o zneužívání finančních trhů, jejíž návrh EK před časem předložila. Její uplatnění by podle komisaře značně ztížilo finanční manipulace, k nimž se uchylují zločinci všeho druhu včetně teroristů. Předpokládá ovšem, že členské státy zřídí nezávislé úřady, které budou monitorovat situaci na trhu, sledovat nepravosti, hlásit je a také spolupracovat mezi sebou. Belgický ministr financí Didier Reynders, který schůzi řídí, rovněž označil tuto směrnici za dobrý nástroj. Momentálně však považuje za důležitější operativní spolupráci mezi orgány, jež v členských zemích regulují finanční trhy, a také mezi finančními buňkami zpravodajských služeb.