Mezulán

r_2100x1400_regiony.png
20. červen 2003
r_2100x1400_regiony.png

Když o někom nebo někomu řekneme, že je mezulán, použili jsme nadávku. Ne nějak zvlášť silnou či ostrou a už vůbec ne vulgární, ale nadávku. Mezulán je hlupák, omezenec, ale takový řekněme docela milý. Že je mezulán, se dá říct i dítěti.

Když se ale podíváme do Slovníku spisovného jazyka českého na význam slova mezulán, budeme silně překvapeni. Mezulán je prý bavlněná tkanina s keprovou vazbou... Aspoň podle prvního zde uvedeného významu výrazu mezulán. Jak vyplývá z příkladů ve slovníku uvedených, z mezulánu se šily hlavně sukně, ostatně pod heslem mezulánka je ve zmíněném uvedeno: sukně z mezulánu. Teprve až jako druhý význam výrazu mezulán Slovník spisovného jazyka českého uvádí, cituji: "hanlivě omezenec, hlupák". Podle Akademického slovníku cizích slov pak má výraz mezulán dokonce jen jeden význam, ten textilní, tento slovník význam mezulán rovná se hlupák vůbec neuvádí.

Vzniká samozřejmě otázka, co mohou mít společného tkanina s keprovou vazbou a mile hloupoučcí omezenci. Jen tak mimochodem keprová vazba neboli kepr je vazba tvořící na tkanině šikmé řádky a používá se na pracovní oděvy a pláště. Samotné slovo kepr má zajímavý původ, je totiž z holandštiny, což je jazyk, z něhož mnoho mezinárodních slov nepochází. Keper je holandsky křižování. Ale to s mezulány jako hlupáky nesouvisí ani trochu.

Ačkoli většina z nás by asi usoudila, že mezulán jako látka a mezulán jako blbeček spolu nemohou být jazykově příbuzní, protože významová vzdálenost mezi těmi dvěma slovy je obrovská, opak je pravdou. Nejde o dvě slova, jde skutečně o slovo jedno, jehož významy ať tak či onak vznikly jeden z druhého. Na počátku nesporně byla textilie.

My jsme toto pojmenování laciné bavlněné tkaniny převzali z němčiny, kde slovo Mesulan vzniklo z italského mezzolana, což je složenina, kterou bychom si doslova mohli přeložit nějak jako "polovlna", tedy látka jen tak napůl. A právě nehodnotnost, lacinost, jakási polovičatost textilie zvané mezulán prý dala vzniknout pojmenování hlupáků, tedy lidí co do inteligence také tak trochu napůl. Jiní badatelé si však myslí, že značnou roli při vzniku nadávky mezulán hrálo i velmi podobné slovo mezek; toto pojmenování křížence koně a oslice se totiž také používá jako nadávka. Podle Václava Machka se prý zkomolené mezek jen žertem jak odborníci říkají "přichýlilo" k pojmenování laciné látky. Už jsem to tu říkal několikrát, vystopovat přesný původ nadávek a vulgárních slov je velmi obtížné, nezbývá než se pohybovat v oblasti vymezené slovy možná, asi, pravděpodobně, snad.

Spustit audio
autor: Michal Novotný