Kvalitu díla zaručí kvalitní smlouva o dílo. Kdy se vyplatí ji sepsat a co by měla obsahovat?

Advokát Jiří Hartmann ve studiu Reginy

U opravy bot asi smlouvu o dílo sepisovat nebudeme, ale zhruba od opravy auta bychom o tom měli uvažovat. Např. u rekonstrukce domu či stavby domu nového už je dobrá smlouva o dílo nutností. Co by v takové smlouvě nemělo chybět, vysvětlil v pořadu Třináctka Plus advokát Jiří Hartmannn.

Smlouva o dílo chrání hlavně zákazníka, takže by měla kromě informací kdo, komu, co a za kolik, také obsahovat pravidla pro sankce v případě neplnění věcí dohodnutých a ve smlouvě uvedených. Např. jak postupovat v případě nekvality, kterou je rozhodně dobré sledovat průběžně a hned hlásit případné viditelné závady, nebo jaké sankce budou v případě zpoždění včasného a řádného dokončení díla.

Dílo vzniká pochopitelně přesně podle např. architektonické a projektové dokumentace a hlavně nakonec musí splnit to, pro co bylo určeno (auto jezdí, v domě se dá bydlet). Není-li tomu tak, nemusí klient platit a může od smlouvy i odstoupit a žádat zpět zálohu, kterou nejspíš zhotoviteli poskytl.

„V případě, že se jedná o vady odstranitelné, je třeba je vytknout v předávacím protokolu a trvat na jejich odstranění, zhotovitel je pak povinen tyto vady bezplatně odstranit, zpravidla ve lhůtě do 30 dnů. Pokud se jedná o neodstranitelné vady, které ale ještě nemusí znamenat neuživatelnost, je na místě požadovat slevu z ceny díla," říká advokát Jiří Hartmannn.

Zádržné

Dílo s odstranitelnými vadami a vadami reklamovatelnými přebíráme, ale protože zhotovitel např. po opuštění stavby už netouží po návratu na ni, je dobré dsi do smlouvy předem určit i tzv. zádržné.

„To je velmi osvědčený institut, který má pro klienta po dokončení díla tu jistotu, že zhruba rok nezaplatí zhotoviteli 5-10 procent z celkové ceny pro případ později zjištěných a dosud neodhalených závad, takže sanuje případnou reklamaci. I ta by ale měla být součástí smlouvy, hlavně délka záruky, pochopitelně čím delší, tím lepší. Standard u staveb je 5 let. 10 let už je úspěch," dodává advokát.

Velmi důležité také je na zjevné vady upozornit hned při předávání díla do zjišťovacího, předávacího protokolu, jinak propadnou a případná pozdější reklamace není možná.