KAMNA

r_2100x1400_regiony.png
3. leden 2002

Včera jsem tu v souvislosti s novoročními kominíky přinášejícími štěstí mluvil o cizím, přes starou němčinu a latinu přejatém, původně řeckém slově komín. A slíbil jsem, že dnes pohovořím o slově kamna. Což je teď v zimě velmi aktuální slovo.

Kamna je výraz docela zvláštní tím, že není český, ale vyskytuje se jen v češtině. Ale k tomu dojdeme, nejprve k významu slova kamna. Jde o zařízení k topení nebo i k vaření, přičemž zajímavé jistě je, že radiátorům ústředního topení, přímotop a ani kuchyňským sporákům kamna obvykle neříkáme. Tímhle slovem označujeme především kamna pokojová, kachlová, železná, stáložárná a také akumulační; v posledních letech jsou populární kamna krbová. Když chci mluvit o původu slova kamna, musím téměř doslova zopakovat to, co jsem včera říkal o komínu. Slovo kamna má původ v řečtině, v pojmenování pece a cihelny slovem káminos, toto slovo přešlo do latiny v podobě caminus, což si italština změnila na camino. Z italštiny se toto slovo v podobě kamna dostalo do češtiny. Pokud si vzpomínáte, komín měl při své putování odbočku přes starou němčinu, a proto mají původem stejná slova komín a kamna v češtině jinou podobu. Ještě mám trochu času, abych řekl pár slov o výrazu, který tady dnes v souvislosti s kamny padl, totiž o slově krb. Toto slovo označující otevřené ohniště, kamna, v nichž je na plamen vidět, je také jen české a také má cizí původ. Snad souvisí s latinským carbo, uhlí - což je pozoruhodné hlavně proto, že v dnešních krbech se uhlím netopí. Pokud je krb opravdu od carbo, uhlí, pak je jazykově příbuzný s karbanátkem, původně masem pečeným na uhlí. Také karburátor patří do příbuzenstva, ale to už bylo příliš dlouhé povídání.

(připomínky a názory na tento příspěvek zasílejte e-mailem na adresu mnovotny@rp.cro.cz )

Spustit audio
autor: Michal Novotný