Kalhoty a gatě

14. červen 2005
Zakulisí slov podruhé

Dnes odpovím na e-mail posluchače Václava Černého z Prahy. Zeptal se mě na původ slova kalhoty a pak ho také zajímá, jak napsal "významový původ slovesa řítiti". O kalhotách si dnes popovídáme, o řítíti někdy jindy.

Jak tu říkám často: skoro nic, co nosíme na sobě, se nejmenuje česky, téměř všechna pojmenování našeho oblečení jsou slova přejatá, jak se říká cizí. Kalhoty nedělají výjimku. Někdy v 16. století se u nás změnila móda pokud jde o oblečení nohou, nebo jak bych se přesněji vyjádřil. Do té doby se nosilo cosi, čemu se říkalo nohavicě, byly to jakési punčochy, často měly i funkci obuvi; zajímavé je, že nohavicě nebyly nijak spojené, oblékaly se na každou nohu zvlášť. Tyto nohavice se pak rozšířily, zkrátily nejdřív ke kolenům, pak až nad kolena. A tomuto baňatému oděvu se říkalo jednak česky poctivice, jednak podle italského slova caligote kalioty, galihoty, kalihoty, z čehož dnes máme kalhoty. Původní italské slovo vzniklo z latinského caliga, bota, což je slovo složené z calx, pata a ligare, vázat. Samozřejmě mě zajímalo, jak vzniklo a z čeho pochází české pojmenování tohoto oděvu, tedy poctivice, ale nikde jsem o tom zatím nic nenašel.

Michal Novotný

Místo toho mohu říct pár slov o synonymu kalhot o výrazu gatě. Tímto slovem dnes označujeme, jak píše Slovník spisovného jazyka českého, jednak kalhoty u mužského lidového kroje a jednak v obecné češtině mužské kalhoty vůbec, zpravidla spodní. Další podoby slova gatě jsou katě, gaťata a kaťata. Tato slova s výrazem kalhoty nemají nic společného, pocházejí od staročeského hacě či hácě, tímto zaniklým slovem, které snad mělo indoevropský kořen ga-, tedy jít, se označovaly krátké spodní kalhoty. Předtím než slovo hacě v jazycích západních Slovanů zaniklo, převzala ho maďarština, která si ho přizpůsobila do podoby gatya a z maďarštiny si slovo v podobě katě či gatě vzala slovenština, která ho pak předala češtině. Takže ze staročeského hacě se výletem přes maďarštinu stalo novočeské gatě a kaťata. A je tedy slovo katě české nebo cizí? Vidíte, jak jsou tyhle otázky nesmyslné a nedůležité?

Náměty, dotazy a připomínky mi můžete posílat na e-mailovou adresu michal.novotny@rozhlas.cz

Spustit audio
autor: Michal Novotný