Jezdí po republice a odrazuje děti od drog. 'Drahý a neúčinný špás,' kritizují Protidrogový vlak odborníci

13. září 2017
Protidrogový vlak na nádraží v Dejvicích

Koncept vlaku, který by děti upozorňoval na rizika drog včetně alkoholu a tabáku, se objevil před více než deseti lety. V letech 2010 až 2012 probíhal ve spolupráci se Středočeským krajem, ještě za hejtmana Davida Ratha (ČSSD), zkušební provoz. „Náš příběh je podle skutečnosti. Je o klukovi, který se před šestnácti lety předávkoval. Toho Michala jsem znal, byl to můj velmi dobrý kamarád,“ popisuje pro server iROZHLAS.cz během návštěvy vlaku Pavel Tůma, jeden z autorů Protidrogového vlaku známého i jako Revolution train, co ho k projektu inspirovalo.

Protidrogový vlak brázdí koleje Česka už několik let, a to ne s právě malým cílem. Původním povoláním designér Pavel Tůma věří, že program odehrávající se v několika vagonech vlaku má tu sílu, že odradí děti od užívání drog. S tím ovšem dlouhodobě nesouhlasí odborníci i ministerstvo školství a aktivně sepisují zprávy nejen o neúčinnosti programu, ale také o jeho škodlivosti. „Úředníci jsou žabáci na prameni tohohle státu,“ reaguje majitel vlaku.


PROTIDROGOVÝ VLAK - INVESTICE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

2009 – darovací smlouva na 7 milionů korun
2011 – darovací smlouva na 8 milionů korun
2012 – darovací smlouva na 8 milionů korun
Dále kraj podpořil projekt uhrazením nákladů v roce:
2010 - zajištění přesunu dvou vagónů 144 000 korun; zajištění ostrahy, elektroinstalace, revize stavu vagónů 1,04 milionu korun
2011 - zajištění ostrahy, elektroinstalace, revize stavu vagónů 600 000 korun
2012 - ostraha a zabezpečení vlaku – 146 995 korun; zajištění přepravy dětí 265 413,60 korun; zajištění přesunu dvou vagónů 225 014 korun; zajištění ostrahy, elektroinstalace, revize stavu vagónů 467 000 korun

První vagon je vyzdoben na téma alkoholu a tabáku, jde o věrnou imitaci baru. Lektor návštěvníky poučuje například o tom, co vše si můžou za peníze, které by jinak utratily za cigarety, koupit.

„Děti nezajímají černé plíce, to je daleko. Ale materiální stránka je už dobrý zásah,“ pochvaluje si Tůma při prohlídce vlaku. Za den obslouží až 350 dětí a jeho tým tvoří zhruba 25 lidí – deset stálých zaměstnanců a zbytek externistů, například studujících učitelů, kteří si chtějí přivydělat a získat praxi. I pro Tůmu, který vystudoval stavební průmyslovou školu a živí se jako designér, to je aktuálně živobytí.

Cíl má jasný: názorným způsobem ukázat dětem, kam až může vést užívání drog. Návštěvníci si například vyzkouší, jaké to je mít na rukou pouta a prožít si výslech. A právě toto je jedna z věcí, kterou na programu kritizují někteří preventisté a zástupci ministerstva školství – přílišný důraz na emocionální stránku.

Protidrogový vlak - co můžou způsobit drogy


VÝTKY MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ

V listopadu 2015 sepsalo ministerstvo školství dopis, kterým před programem Protidrogového vlaku varuje. „Ministerstvo dlouhodobě podporuje pouze programy, které (…) nemanipulují a nezneužívají laciné a prvoplánové efekty. (...) Lze předpokládat, že tento projekt bude co do preventivních výsledků neúčinný,“ napsal tehdy náměstek ministryně Jaroslav Fidrmuc. Podle resortu školství je totiž projekt v rozporu s většinou současných odborných doporučení.

Inspekce ve vlaku

Před čtyřmi lety Středočeský kraj do vlaku přestal peníze investovat. V září 2013 totiž zřídil specifickou protidrogovou komisi a ta projekt označila za neefektivní. „Komise jako poradní orgán hejtmana kraje nedoporučuje další finanční podporu a investice do Revolution train, protože tento způsob primární prevence není efektivní,“ stojí v tehdejším usnesení komise. Kdo předtím do té doby program na kraji schvaloval, případně na čí doporučení, už nyní Středočeský kraj nedohledal.

Kraj pak stanovisko nezměnil ani letos v červnu, kdy se členové komise byli ve vlaku podívat znovu. Ba naopak. Nejenže zopakoval, že projekt není efektivní, ale tamním školám doporučil pro prevenci návykových látek využívat pouze programy s certifikátem ministerstva školství. A ten Tůma a jeho vlak nemá a jak uvádí, ani o něj za stávající situace na ministerstvu nestoji.

„Laciné a prvoplánové“

Zastrašování, manipulace, špatná volba metod práce a odbornost lektorů. To jsou některé z výtek, kvůli kterým ministerstvo školství – a to i přes opakovaná jednání s Tůmou – odmítlo projekt finančně podpořit či ho jakkoli jinak zaštítit, a to i přes nejmodernější formy a přitažlivé technologie, které Protidrogový vlak používá (viz box Výtky ministerstva školství). Pro server iROZHLAS.cz resort aktuálně uvedl, že si za svým stanoviskem i nadále stojí.

Protidrogový vlak - cela

Michal Miovský, profesor a přednosta Kliniky adiktologie na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy, který projekt Protidrogového vlaku sleduje od počátku, navíc tvrdí, že k Protidrogovému vlaku není standardně dostupná odborná dokumentace, kterou by měl každý preventivní program mít. Žádal o ni naposledy letos, když se byl ve vlaku podívat, byl prý ale odkázán na webové stránky projektu.


„Základním problémem je aplikace tzv. odstrašujícího přístupu, který byl v minulosti opakovaně výzkumné vyhodnocen jako jeden z nejméně efektivních přístupu směřujících ke snížení užívání drog. Při aplikaci v některých programech měl tento přístup dokonce opačný účinek. Efektivitu celého programu navíc výrazně snižuje fakt, že se jedná o nárazovou, nesystematickou formu programu – tedy formu, která je v Evropě dlouhodobě kritizovaná a považovaná za natolik neefektivní, že by neměla být v žádném případě podporována z veřejných zdrojů. Tato fakta nemůže změnit ani to, že projekt využívá nejmodernějších forem a prostředků v podobě multimediálních technologií a přitažlivého technického řešení.“

stanovisko ministerstva školství

„Nikde se nemáte možnost dočíst, na jakém principu je celá intervence založena, jaká za ní stojí teoretická východiska, proč a jak přesně jsou voleny prostředky a co přesně jimi chceme dosáhnout, jaké jsou mediátory, jaké vzdělání a průpravu má mít ten, kdo intervenci doručuje dětem, komu přesně je intervence určena,“ popsal Miovský a web označil za pouhou snůšku reklamních a PR materiálů.

Podobně jako ministerstvo školství pak Miovský zopakoval, že princip celého programu tvoří odstrašující přístup, který podle aktuálních poznatků není účinný.

„Jinými slovy Revolution Train je příliš drahý špás na to, co umí, a existují dnes mnohem účinnější preventivní intervence. Proti nim je v podstatě (Protidrogový vlak) prehistorickou vykopávkou, navzdory tomu, že je našlapaný nejmodernějšími technologiemi. V podstatě je to stejné, jako byste přes nejmodernější chytrý telefon s někým komunikovali morseovkou,“ tvrdí Miovský. Dopady na vývoj dětí a prevenci v oblasti návykových látek označil za zanedbatelné.

Sám Tůma ale kritiku odmítá a nepřipouští si, že by v jeho projektu byla chyba. Dětem prý ukazuje autentický a syrový příběh o tom, co se stane, pokud se svým životem špatně naloží.

A ačkoli by díky certifikátu ministerstva školství mohl požádat o dotace nejen přímo na resortu, ale i u jiných veřejných úřadů, o certifikát se ani nepokusil a pokoušet nechce. Úředníky ministerstva školství, konkrétně pak odbor prevence, označil za „žabáky na prameni“.

„Odborná veřejnost čítá asi tak čtyřicet padesát lidí. Proti nim postavím čtyřicet tisíc dětí, tři tisíce učitelů, pět set ředitelů základních škol a tři sta odborných preventistů, kteří nemají názor jako oni. Jenže tahle čtyřicítka lidí ovládá ministerstvo zdravotnictví, ministerstvo školství, Úřad vlády,“ odmítá Tůma jakoukoli kritiku.

„A vzpomenete si na mě. Tenhle systém se zavede v celé Evropské unii,“ říká. Chce, aby díky jeho projektu spadlo Česko z prvních příček v žebříčku užívání drog dětmi. „Mým cílem je pět procent, to bych byl spokojený,“ tvrdí. První výsledky chce mít po evaluaci projektu za tři roky.

Spustit audio
  • Aktuální dění
  • Zpráva