HURDISKY

r_2100x1400_regiony.png
11. leden 2002

V běžném zpravodajství se teď často objevuje podivné slovo hurdisky. Čas od času v poslední době někde spadne strop vyrobený z hurdisek. Hurdisky je slovo, které dosud znali jen stavbaři a ti z nás, kteří stavěli sami. Ti by nám sdělili, že hurdisky nemají nic společného s huriskami, muslimskými jak to říct milostnicemi, jejichž pojmenování je z arabského hurí, černooký.

Hurdisky jsou, jak správně tušíme, cihly, přesněji ? podle Technického naučného slovníku ? "cihelné stropní duté desky s kolmými nebo kosými čely". Slovník ještě dodává, že hurdisek lze použít "též pro zdění příček, jako římsovek pro rodinné domky a glazovaných jako obkladu vnějšího i vnitřního zdiva". Pojmenování tohoto druhu cihel k nám přišlo z francouzštiny, možná mezi námi jsou ještě pamětníci, kteří vědí, že před časem se tohle slovo u nás psalo takříkajíc francouzsky ?hourdisky?. Když si zapátráme po původu tohoto francouzského slova, nedojdeme, jak to často u podobných termínů bývá, k nějaké charakteristice této cihly nebo třeba ke jménu jejího vynálezce, ale k ? lísce. Ano, k tomu stromu či keři plodícímu chutné oříšky. O oříšky však nejde, jde o lískové dřevo. Francouzské hourdis vzniklo ze starogermánského slova hurt, kterým předkové dnešních Němců pojmenovávali lísku. A lískové dřevo souvisí s cihlami hurdiskami tak, že hourdis se původně říkalo zdivu, které bylo prokládáno dřevem. A pak se nějak ? přiznávám, že přesně nevím jak ? stalo, že název takového zdiva přešel na duté cihly. Možná hurdisky zdivo prokládané dřevem nahradily. Ale jak říkám, nevím, jen spekuluji.

(připomínky a názory na tento příspěvek zasílejte e-mailem na adresu mnovotny@rp.cro.cz )

Spustit audio
autor: Michal Novotný