Hlubočepy: horská dráha a krajina jak z westernu

Staré Hlubočepy
Staré Hlubočepy

Hlubočepy leží na jihozápadě Prahy, v údolí Dalejského potoka. Ves je známá od poloviny 13. století. O 600 let později se tu usadilo mnoho průmyslových podniků: vápencové lomy, vápenky, sklárna, továrna na šamotové zboží, lihovar a další. Na ně zůstaly už jen vzpomínky, v historické části obce jakoby se čas zastavil před sto lety. Stařičké jednopatrové domky obklopuje skalnatá krajina jak z divokého Západu.

„První zmínku o Hlubočepech máme z roku 1257,“ vypráví kronikář Tomáš Hromádka. „V té době byla osada majetkem z části Vyšehradské kapituly a z části Strahovského kláštera,“ dodává. Později přešly Hlubočepy do vlastnictví kláštera kartuziánů, který ležel na území dnešního Smíchova. Pak byly zabrány husity, po husitských válkách se ocitly ve vlastnictví Starého Města pražského a soukromníků. Roku 1547 byla osada zkonfiskována do rukou Ferdinanda II.

V 16. století byl základem hospodářství v Hlubočepech a na Zlíchově poplužní dvůr. Pěstoval se oves, ječmen a pšenice. Byl tu ovčín, vinice, mlýn na Dalejském potoce, zahrady, štěpnice, chmelnice a dubové a habrové háje. V osadě byla i krčma. Pak se majitelé střídali jak na běžícím pásu, až s pouhými 2 staveními a 5 zbořeništi přešla osada roku 1717 do majetku jezuitského řádu. A patřila mu dalších 60 let, do doby, kdy byl řád zrušen. Místní dvory poté přecházely do soukromých rukou.

Ve druhé polovině 19. století se v Hlubočepech začaly usazovat průmyslové podniky (dnes je připomínají už jen pozůstatky staveb). Příliv podniků přilákal i nové obyvatele. Domů tu nestálo moc, ale lidí bylo až až. Ve 180 domcích bydlelo víc než 4000 lidí! V roce 1922 se staly Hlubočepy součástí Velké Prahy. Obec si ale dodnes zachovala vesnický ráz.

Ve stejné době, kdy se v obci začalo dařit průmyslu, byla v okolí Hlubočep vybudovaná důležitá železniční trať, takzvaná Buštěhradská dráha. Trať ozdobila údolí dvěma viadukty, které jsou dnes technickou památkou. Dráha propojila Prahu s Žatcem, Chomutovem, Karlovými Vary a Chebem. Této „horské“ trati se říká „Pražský Semmering“a je v provozu dodnes. Druhá dráha údolím byla zprovozněna roku 1873 a také po ní se dodnes jezdí.

Hned u viaduktu Pražského Semmeringu začíná naučná stezka Údolím Dalejského potoka, na ni navazuje další: Prokopské údolí – Butovice (vedoucí k hradišti Butovice). Od zastávky tramvaje Hlubočepy si lze vyšlápnout po naučné stezce Barrandovské skály - Chuchelský háj. Na území Hlubočep nebo v těsném sousedství se nachází několik chráněných území: Přírodní rezervace Prokopské údolí, národní přírodní památka Barrandovské skály a několik přírodních památek. Je tu nádherně!