Hemzy podruhé

25. říjen 2005
Zakulisí slov podruhé

Včera jsem začal vykládat o jazykovém zákulisí výrazu hemzy, na který mě upozornila redaktorka Soňa Vacovská. Popisoval jsem, jak jsem po dlouhém hledání dospěl k potvrzení své dávné vědomosti, že hemzy jsou kecy, řeči neboli, jak uvádí Šmírbuch jazyka českého žvásty, cinty, blafy, hefty, cancy, kvaky, kecy, plky, pindy, kydy, medy, hlody, vejšplechty, šplechty, šprechty, bláboly, blabláky. Seriózně řečeno, větami Slovníku české frazeologie a idiomatiky, mít hemzy znamená mluvit o nevhodných věcech a nepříjemně je tak připomínat, za druhé projevovat odlišný, protivný názor a konečně také souhlasit jen s výhradami.

Pokud jde o původ slova hemzy konstatoval jsem, že v etymologických slovnících se tento výraz nevyskytuje a že mě víceméně laicky napadá jediná možná souvislost, a to se slovesem hemzat, které uvádí Václav Machek ve svém slovníku a které je i ve Slovníku spisovného jazyka českého; ten ho charakterizuje jako slovo nářeční s významem lézt, hemžit, plahočit se, Machek o něm mluví jako o slově staročeském, které má význam plazit se, v nové češtině pak hemzat prý znamená šmidlat někomu pod nosem.

Michal Novotný

Machek sloveso hemzat spojuje s všeslovanským hemžit se, které se užívá především o pohybu hmyzu; hmyz je ostatně výraz, který nepochybně se slovesem hemžit se úzce souvisí. Pokud hemzy mají něco společného se slovesy hemzat a hemžit se a s výrazem hmyz, mohla by spojovací můstek tvořit skutečnost, že hemžení a hmyz jsou slova původem hanlivá. Naše předkové je používali v souvislosti s nepříjemnou havěti, nejen s tím, čemu my dnes říkáme hmyz, ale i s plazy, červy, brouky, žížalami, jak jsem o tom nedávno mluvil v souvislosti se zákulisím slova žížala. Kdo má hemzy, dělá něco nepříjemného, lehce odporného, jako když se hemži hmyz a žouželí žoužel. Ale pozor, tohle jsem nikde nečetl, to žádný odborník, pokud vím, nevybádal, to jsem jen já, v etymologii nevzdělaný novinář, vyspekuloval. Takže to nejspíš není pravda. Možná hemzy nějak souvisejí s hemzáním jako šmidláním pod nosem, které také uvádí Machek, ale v téhle souvislosti mě nenapadlo vůbec nic, a tak jste v tomto případě mé lidové etymologie ušetřeni.

Náměty, dotazy a připomínky mi můžete posílat na e-mailovou adresu michal.novotny@rozhlas.cz

Spustit audio
autor: Michal Novotný