HAENKE - tak trochu jiné květinářství na Žižkově

7. květen 2018
Haenke

Slovo květinářství je v případě Haenke Botanical Lab silně nadsazené. Jak samotní autoři projektu uvádějí, jde o prostor, kde se botanici snaží lidem přiblížit roli léčivých rostlin prostřednictvím přednášek, workshopů a dalších akcí.

Na kurzech phytolab se dozvíte o různých typech přírodních produktů a jejich léčivých vlastnostech. Pod vedením odborníků se naučíte, jak látky vyrobit a bezpečně využívat.
Léčivé rostliny tu navíc propojují s českým designem a uměním. Žižkovská "laboratoř" slouží i jako showroom pro designerské firmy, jejichž etické krédo je blízké autorům projektu.