Dostupnost internetu v ČR stoupla o 32 procent

Internet

Celkem 2,198 milionu osob, tedy 25,7 procenta obyvatel ČR ve věku mezi 12 a 79 lety, mělo na konci 3. čtvrtletí přístup na internet. Dostupnost internetu se tak meziročně zvýšila o 32 procent. Vyplývá to ze studie Internet Monitor sdružení GfK - TN Sofres - STEM/MARK.

Internet nyní alespoň občas využívá 24,3 procenta populace mezi 12 a 79 lety, tedy 2,083 milionu lidí. Zhruba třetina uživatelů již využívá internet denně nebo téměř denně, dalších 35 procent uživatelů alespoň několikrát týdně, ostatní méně často. Mezi českými uživateli internetu mají vyšší, zhruba 57procentní podíl muži. Nejvíce uživatelů je ve věku mezi 20 a 29 lety. Tuto skupinu tvoří 25,2 procenta osob. Středoškolské vzdělání s maturitou má 38 procent uživatelů. Nejčastějším místem připojení na celosvětovou síť je stále práce, odkud se připojuje 10,4 procenta populace. V tomto čtvrtletí však poprvé počet osob připojených z domova (8,7 procenta) převyšuje počet osob připojených ze školy (7,7 procenta). Výzkum se provádí čtvrtletně formou osobních rozhovorů. V období od 1. července do 30. října bylo dotázáno 7263 respondentů ve věku 12 až 79 let, vybíraných náhodným způsobem.

Internet On-line