Daňové přiznání přehledně

13. březen 2017
Pracovnice Finančního úřadu objíždí jihočeská města a radí tu zájemcům s daňovým přiznáním. Daňová poradna se otevřela například ve Zlivi

Blíží se termín pro vyplnění a podání daňového přiznání. Podle statistik většina poplatníků odkládá povinnost až do druhé půlky března a celá řada nechává podání až na poslední možný termín. Za pozdní odevzdání přitom mohou hrozit sankce. Do kdy bychom jej letos měli stihnout doručit na finanční úřad a jaké sankce hrozí za pozdní podání?

Kdy?

„Pokud si poplatníci podávají daňové přiznání sami, je tím dnem 3. duben. V případě, že by využili služby daňového poradce, termín se odsouvá o tři měsíce, to znamená na 3. července 2017,“ uvádí Jiří Medřický, manažer společnosti Crowe Horwath.

Jak?

Způsobů, jak může poplatník daňové přiznání odevzdat, je hned několik. Může jej odevzdat klasicky na podatelně finančního úřadu, nebo jej poslat doporučeně poštou, pokud má poplatník datovou schránku nebo elektronicky zaručený podpis, musí jej podat elektronicky.

Tolerance

V případě, že z nějakého důvodu nestihne poplatník doručit daňové přiznání do 3. dubna, nemusí se sankcí ihned obávat. „Finanční úřady mají toleranci pět dnů. To znamená, že pokud nestihnete podat přiznání nebo zaplatit daňovou povinnost, do pěti dnů od tohoto termínu žádná sankce nehrozí. Nicméně pokud je zpoždění delší než pět dní, tak samozřejmě zákon sankce definuje, a to jak pro nesplnění povinnosti podat daňové přiznání, tak i pro pozdní úhradu.“

Sankce

Výše sankcí za pozdní podání činí 0,05 % za každý následující den prodlení, nejvýše pak 5 % stanovené daně. Lhůta, do kdy může poplatník dodatečné daňové přiznání na finanční úřad doručit, je tři roky. Ale s ohledem na minimalizaci sankcí je vhodné situaci vyřešit co nejrychleji. Výše pokuty totiž může dosáhnout nemalé částky. Její maximální výše je zákonem stanovena na 300 000 korun.

Na co nezapomenout

Při vyplňování daňového přiznání by pak lidé určitě neměli spěchat, aby se vyhnuli zbytečným chybám. Měli by si zkontrolovat, zda nezapomněli na žádné příjmy, například z pronájmu, a zda správně uplatnili slevy a odčitatelné položky, díky kterým si mohou snížit daňový základ. Stává se totiž, že si někteří poplatníci chtějí uplatnit i zvýhodnění, na která nemají nárok, nebo naopak zapomenou nějaká započítat.

Spustit audio
autor: Ivana Navrátilová