Chvalský zámek: před pár lety mu hrozil zánik, dnes je rájem pro děti

14. březen 2014
Chvalský zámek v současnosti

Se seriálem Prahou křížem krážem vás zveme na výlet do Prahy 9 – Horních Počernic, na Chvalský zámek. První písemné zmínky o malém opevněném feudálním sídle, Chvalské tvrzi, pocházejí ze začátku 15. století. Po dvě staletí tvrz často měnila majitele. Až do roku 1652, kdy byla ve značně zpustlém stavu postoupena jezuitské koleji u sv. Klimenta.

V péči jezuitů byla někdejší tvrz stavebně upravena do podoby renesančního zámku, který se s řadou architektonických detailů uchoval dodnes. V souvislosti s renesanční přestavbou bylo vybudováno sklepení, částečně vytesané v pískovcovém podloží.

Pamětní kniha obce Chvaly uvádí, že tvrz v roce 1734 vyhořela. A tak například malby jsou patrné pouze ve dvou místnostech ve druhém patře, v prvním případě jsou překryty nátěrem, ve druhém se jedná o malbu stropní části, pravděpodobně z první poloviny 19. století.

Po zrušení jezuitského řádu přešel zámek pod správu zemského studijního fondu. Po roce 1918 byl spravován ministerstvem orby, později zemědělství. V roce 1950 byl dvůr se zámkem převeden do majetku státem zřízené organizace československé státní statky, v roce 1955 dostal objekt do užívání Státní statek Praha. A zámek chátral a chátral.

V roce 1992 zřídilo zastupitelstvo Horních Počernic na záchranu zámku nadaci. Po letech jednání a stavebně historických průzkumů se v září 2006 započalo se záchranou této stavby, které po letech chátrání hrozil zánik. 1. května roku 2008 byl Chvalský zámek po rekonstrukci slavnostně otevřen pro veřejnost.

Dnes by se zámek dal nazvat rájem pro děti. Pořádají se tu výstavy, které nadchnou především naše potomky. Navíc si děti mohou posedět v zámeckých křeslech, nebo jako rytíři u oválného stolu. Je tu místnost, kde mohou hrát hry, i prostor, kde mohou malovat.

Výstava Ať žijí strašidla

Do 6. dubna stihnete výstavu Ať žijí strašidla! aneb Víly, skřítkové a bubáci pro malé i velké. A od 12. dubna se na zámku usadí Čtyřlístek a Igráček.

I dospělí si ale přijdou na své. Ve výstavních prostorách Chvalského zámku se můžete potěšit pohledem na umělecká díla.

Zámek je otevřen celoročně od pondělí do neděle od 9:00 do 17:00.

Projít se po Chvalském zámku můžete také s Jolanou Novákovou v seriálu Prahou křížem krážem, který jsme vysílali v týdnu od 17. 3. do 23. 3.