Balené vody: Někdy jen předražená voda z kohoutku

voda
voda

Za posledních 30 let se dramaticky zvýšilo množství balených vod na českém trhu. Kromě přírodních minerálních vod se dnes běžně prodávají vody léčivé, kojenecké, pramenité i stolní. Čím vším se liší? Proč se některé nehodí k trvalému pití?

Kojenecká voda

Smí se čerpat jen z chráněného podzemního zdroje a může obsahovat nanejvýš 500 miligramů minerálních látek na litr. Pro tuto vodu platí také přísnější limity pro obsah vybraných minerálů nebo znečišťujících látek jakou jsou dusičnany. Taková voda je vhodná pro přípravu kojenecké stravy, ale i k trvalému pití jak u dětí, tak dospělých. Výrobce této vody nesmí provádět žádné úpravy, které by měnily její chemické složení.

A ještě…

Jako balenou vodu „vhodnou pro přípravu kojenecké stravy“ smí výrobci označit vodu pramenitou nebo minerální, pokud splňuje platné limity pro kojeneckou vodu, ale až díky provedeným úpravám jejího složení.

Pramenitá voda

Smí obsahovat maximálně jeden gram minerálních látek na litr a smí pocházet jen z chráněného podzemního zdroje. Výrobce této vody ji smí upravovat jen stanovenými fyzikálními způsoby, ale nelze do ní přidávat žádné chemické látky s výjimkou oxidu uhličitého. I tento typ vody je vhodný k trvalému pití jak pro dospělé, tak pro děti.

Pitná voda

Pro ni platí stejné požadavky jako pro vodu, která teče z vodovodního kohoutku. Výrobci ji také smějí upravovat stejnými metodami, kterými se pitná voda upravuje ve vodárnách. Mimo jiné mohou do tohoto typu balené vody přidávat stanovenými formami minerály jako vápník, sodík, draslík nebo hořčík. Tyto vody je možné označovat jako „perlivá voda“ nebo „stolní voda“. I tuto vodu mohou lidé trvale pít bez omezení, ostatně mnohdy se tento typ balených vod „vyrábí“ tak, že normální kohoutková voda je stáčena do plastových lahví. A spotřebitelé si pak musí pořádně připlatit za to, že si ji kupují v obchodech, místo toho, aby si doma otočili kohoutkem …

Minerální voda

Smí pocházet jen z chráněného podzemního zdroje schváleného ministerstvem zdravotnictví. Z hlediska spotřebitele je nejdůležitější obsah rozpuštěných pevných látek neboli tzv. celková mineralizace. Pouze vody slabě mineralizované (s obsahem rozpuštěných látek 50 až 500 mg/l) jsou vhodné pro trvalé pití, a to v případě, že neobsahují vyšší množství oxidu uhličitého nebo jím nejsou uměle syceny. 

Velmi slabě mineralizované vody (do 50 mg/l) se hodí jen pro krátkou dietní nebo léčebnou kůru, jinak by mohly narušit minerálový metabolismus organismu. Vody středně mineralizované (0,5 až 1,5 g/l) mohou být doplňkem pitného režimu, ale je třeba je střídat s jinými nápoji.

Podle doporučení Státního zdravotního ústavu není vhodné konzumovat více než půl litru takových minerálek denně. Silně mineralizované vody obsahují 1,5 až 5 gramů rozpuštěných minerálních látek na litr. Jsou nevhodné pro děti a dospělí by je měli pít jen výjimečně a v omezeném množství. Velmi silně mineralizované vody obsahují více než 5 g/l a měly by se používat jen pod dohledem lékaře.

Desatero rad pro nákup balené vody:

  • Kupujte jen takové vody, na jejichž obalu jsou informace o typu a původu (zdroj a lokalita), o výrobci nebo dovozci a o minerálním složení vody.
  • Zkontrolujte si datum minimální trvanlivosti balené vody. A věnujte pozornost tomu, v jakých podmínkách jsou vody skladovány v prodejně.
  • K běžnému a dlouhodobému pití se hodí vody kojenecké, pramenité a slabě mineralizované bez oxidu uhličitého.
  • Balená pitná voda se kromě ceny neliší ničím podstatným od vody, která teče z vodovodního kohoutku.
  • Sledujte výsledky nezávislých testů, které provádějí spotřebitelské organizace.
  • Odborníci nedoporučují balené vody pít přímo z lahve, protože tím můžete obsah kontaminovat choroboplodnými zárodky.
  • Otevřenou lahev balené vody je optimální uchovávat v chladnu a v temnu a její obsah zkonzumovat nejpozději do tří dnů.
  • Pokud voda z vašeho vodovodu odpovídá limitům pro pitnou vodu, není vůbec nutné si kupovat balenou vodu, a to ani pro kojence.
  • Pokud dlouhodobě užíváte léky nebo trpíte chronickou nemocí, poraďte se o tom co pít a v jakém množství se svým ošetřujícím lékařem.
  • Přehled chemického složení tuzemských balených vod z českého trhu můžete najít na webu Státního zdravotního ústavu.
Spustit audio

Související