200 let Národního muzea: Nástroje v Českém muzeu hudby

12. červen 2018
Expozice - housle
0:00
/
0:00

Serpent, šedifon, těremin nebo skleněná harmonika. V Českém muzeu hudby objevíte nástroje netradičních tvarů a jmen.

České muzeum hudby najdete na rohu Karmelitské a Hellichovy ulice. V bývalém kostele svaté Máří Magdaleny. Hned při vstupu vás ohromí krása dvorany muzea a v expozici pak spousta historicky cenných, umělecky zpracovaných, ale taky netradičních hudebních nástrojů.

Zvláštní kvílející zvuky, připomínající smyčcové nástroje nebo lidský hlas, vydává elektronický hudební nástroj těremin (theremin). V roce 1920 ho sestrojil ruský fyzik a vynálezce Lev Sergejevič Těrmen, v západní Evropě známý také jako Léo Theremin. Všiml si, že elektrická kapacita lidského těla může ovlivňovat frekvenci elektrického oscilátoru. Nástroj Těremin má podobu dřevěné skříňky se dvěma anténami – svislé tyčové a vodorovné smyčkové. Hráč se nástroje nedotýká, zvuk vzniká tak, že k jeho anténám s přibližuje ruce, především pohybem dlaní a prstů. Vzdálenost rukou od jednotlivých antén mění vlastnosti zvuku. Pravou rukou tak hráč ovládá výšku (frekvenci) tónu. Pohybem levé ruky se mění síla zvuku (amplituda).
Těremin byl v 50. Letech minulého století používán při tvorbě hudby k hororovým a sc-ifi filmům. Našel uplatnění i ve vážné hudbě, třeba u Bohuslava Martinů.

Orchestrion Jana Štychy z Mnichovic, konec 19. století

Něžný, pronikavý zvuk, připomínající „zpěv andělů“, vydává skleněná harmonika. Je to soubor různě velikých skleněných misek, které jsou navlečené na tyči. Tou se otáčí a hráč na misky hraje prsty navlhčenými vodou. Tón je dán velikostí misky a tloušťkou okraje. Miskami otáčí hudebník, který šlape na poháněcí pedál. Skleněnou harmoniku vynalezl roku 1761 americký státník a fyzik Benjamin Franklin. Je to propracovanější verze hry na skleničky naplněné vodou. Skleněné harmoniky se od sebe lišily, například tónovým rozsahem. Záhy po svém vzniku byl nástroj opředen řadou pověr. V dobovém tisku se třeba objevily zprávy, že dlouhodobý kontakt s třením misek a vibrace způsobují postupné šílení mysli.

Skleněná harmonika z 1. poloviny 19. století

Šedifon si roku 1901 patentoval Josef Šediva, český výrobce žesťových nástrojů, jako svůj nejdůležitější a nástrojařsky nejzajímavější vynález. V tomto speciálním nátrubkovém aerofonu se dvěma roztruby zúročil pokusy s kombinováním instrumentů. Celý svůj sortiment hudebních nástrojů (174 kusů), včetně příslušenství, fotografií, tiskopisů a knih, daroval Josef Šediva v roce 1905 Museu království českého v Praze. Dnes tvoří součást stálé expozice Národního muzea – Českého muzea hudby v Praze.

Hudební nástroje českého výrobce Josefa Šedivy
Mezi netradiční hudební nástroje patří serpent