200 let Národního muzea: Lapidárium

5. červen 2018
Památky klasicismu a 19. století
0:00
/
0:00

Poprvé se veřejnosti otevřelo už v roce 1905. V mezinárodní soutěži o 90 let později bylo zařazeno mezi 10 nejkrásnějších muzejních expozic v Evropě. Lapidárium Národního muzea v Holešovicích. Budovu postavili podle projektu Antonína Wiehla na Pražském výstavišti pro Jubilejní výstavu roku 1891. Expozice Památky kamenosochařství v Čechách od 11. do 19. století představuje doklady kamenického řemesla a sochařských prací v kameni u nás.

Název lapidárium, odvozený od latinského pojmenování kamene (lapis), se vžil v novější době jako označení pro sbírky kamenných soch a architektonických fragmentů. Středověkého i novověkého původu. Důvodem pro vznik lapidárií bývaly rekonstrukce gotických katedrál, probíhající převážně od 19. století. Poškozené originální architektonické články a skulptury, vyměňované při těchto opravách, i přes poškození zůstávaly esteticky a historicky cenné. Naši předkové je schovávali do interiérů, aby je chránili před další zkázou.

Lapidárium Národního muzea vystavuje také fragmenty z pražské katedrály, ale to je jen malá část jeho sbírek. Jejich skladba je mnohem bohatší. V dnešní podobě sestává kolekce Lapidária asi ze 2 000 sbírkových předmětů. Přes 400 nejlepších kusů je vystaveno. Ostatní odpočívají v depozitářích.

Lapidárium sídlí v budově, která byla podle návrhu architekta Wiehla vystavěna pro Jubilejní výstavu v roce 1891

Samotná budova Lapidária prošla v roce 1908 četnými úpravami. Barokizovaly se střechy, zazdila některá okna a doplněna byla sochařská a reliéfní výzdoba vstupního průčelí podle návrhu Františka Hergessela.

Lapidárium Národního muzea je otevřeno od 1. května do 30. listopadu, ve středu od 10 do 16, v dalších dnech od 12 do 18 hodin. Zavíracími dny jsou pondělí a úterý. Lapidárium a celé Národní muzeum je vstřícné k dětem. Připravilo pro ně hrací karty a různé programy a akce, aby je prohlídky bavily.

Bronzový pomník maršála Radeckého stával na Malostranském náměstí
Lapidárium Národního muzea v Praze